Logo

Aktualności

Dziekan Wydziału Fizyki PW ogłasza konkursy na projekty badawcze dla młodych naukowców oraz dla doktorantów.

//
Do konkursów stosuje się zarządzenie nr 29/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 26 V 2017 r. wraz z odpowiednimi załącznikami oraz wydziałowe regulaminy obowiązujące na Wydziale Fizyki PW. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana do dnia 4 czerwca 2018 r.

SEMINARIUM NAUKOWE WYDZIAŁU FIZYKI (24 maja)

//
W czwartek 24 maja 2018 r. o godz. 12.15 w sali 111 Gmachu Fizyki PW przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie odbędzie się SEMINARIUM NAUKOWE WYDZIAŁU FIZYKI na którym dr Viktor Begun wygłosi referat pt. "Analiza statystycznych i termodynamicznych właściwości systemów tworzonych w zderzeniach wysokoenergetycznych"

Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego

//
Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na objęcie stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Joniki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego

//
Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na objęcie stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Joniki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego

//
Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na objęcie stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym