Logo

Poszukiwany informatyk na umowę zlecenie w niepełnym wymiarze godzin do Pracowni FENS Wydziału Fizyki PW. Praca ma charakter doraźny, nie…

Czytaj dalej...

Pani mgr Paulina Kruk-Fura, doktorantka I roku studiów doktoranckich, wykonująca badania w Zakładzie Joniki Ciała Stałego, uzyskała prestiżowy grant NCN…

Czytaj dalej...

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium nt. fizyki medycznej oraz osoby Cezarego Pawłowskiego, profesora,który przyczynił się…

Czytaj dalej...

 Zapraszamy na serię bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Czytaj dalej...

18 maja NAWA ogłosiła konkurs w Programie PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej Celem Programu jest doskonalenie…

Czytaj dalej...

W imieniu Zespołu Rektorskiego ds. wdrożenia w PW zasad Europejskiej Karty Naukowca, w związku z przygotowaniem do wdrożenia w Politechnice…

Czytaj dalej...

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na objęcie stanowiska adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej,…

Czytaj dalej...

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na objęcie stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej,…

Czytaj dalej...

Do konkursów stosuje się zarządzenie nr 29/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 26 V 2017 r. wraz z odpowiednimi załącznikami …

Czytaj dalej...

W czwartek 24 maja 2018 r. o godz. 12.15 w sali 111 Gmachu Fizyki PW przy ul. Koszykowej 75 w…

Czytaj dalej...