Logo

Decyzja o okresie na jaki będzie przyznawane stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020