Logo

Spis oprogramowania licencyjnego

Poniżej podany jest spis oprogramowania licencyjnego dostępnego dla pracowników oraz pod pewnymi warunkami studentów Wydziału. Stan na dzień 22.IV.2008

  1. Microsoft (Windows, Visual Studio, SQL Server) ⇒ licencja MSDNAA
  2. Microsoft (Office, Windows Server, Windows Upg) ⇒ licencja Academic Open Select
  3. Mathematica ⇒ dostęp przez serwer aplikacji
  4. Matlab ⇒ dostęp przez serwer aplikacji
  5. ArcaVir 2008 ⇒ licencja wydziałowa (130 komp.)
  6. WinRAR ⇒ licencja wydziałowa (130 komp.)
  7. Origin 8.0 ⇒ - licencja uczelniana. Możliwa instalacja wersji jednostanowiskowej (tylko do 31.12.2010) oraz dostęp przez serwer aplikacji do wersji sieciowej (bezterminowo)
  8. Origin 7.5 ⇒ - licencja wydziałowa. Możliwa instalacja wersji sieciowej - dostęp przez serwer aplikacji (bezterminowo)

Pozycje przy których wyszczególniona jest nazwa licencji (MSDNAA, Open Select) są dostępne na warunkach tej licencji.