Logo

Fizyka na innych wydziałach - Ramowy program zajęć z podstaw fizyki
Spis treści
Nauczanie fizyki na wydziałach PW
Ramowy program zajęć z podstaw fizyki
Zajęcia specjalistyczne z fizyki
Fizyka I :
  1. Prawa i zasady fizyki, oddziaływania fundamentalne, zasady zachowania i ich związek z symetriami.
  2. Szczególna teoria względności. Czasoprzestrzeń. Kinematyka i dynamika relatywistyczna.
  3. Fizyka statystyczna i jej związek z zasadami termodynamiki. Stany równowagi i procesy transportu.
  4. Elektromagnetyzm. Podstawowe prawa dotyczące pola elektrycznego i magnetycznego. Właściwości elektryczne i magnetyczne materii. Równania Maxwella.
  5. Zjawiska falowe. Ogólne właściwości i prawa opisujące rozchodzenie się fal (w tym interferencja, dyfrakcja, odbicie, załamanie, dyspersja). Fale elektromagnetyczne. Optyka.
  6. Wprowadzenie do zagadnień fizyki kwantowej, fizyki ciała stałego, fizyki jądrowej i cząstek elementarnych.

Fizyka II :
  1. Elementy mechaniki kwantowej. Kwantowe właściwości promieniowania i materii. Równanie Schrodingera. Kwantowa teoria atomu. Emisja i absorpcja promieniowania.
  2. Elementy fizyki ciała stałego. Struktura ciał stałych i jej związek z właściwościami fizycznymi. Teoria pasmowa.
  3. Elementy fizyki jądrowej i cząstek elementarnych. Oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią. Podstawowe właściwości jąder atomowych i cząstek elementarnych.

 
 
 
oo_studenci.jpg