Logo

Studenci II stopnia przyjęci na studia od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018

Prosimy o sprawdzenie średniej. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać w Dziekanacie do dnia 12.03.2018. Wstępne listy rankingowe mogą ulec zmianie

 

Kierunek: PHOTONICS

10 osób (06.03.2018) – przyjęci

Lp Nr indeksu Średnia ECTS Stypendium
1 270013 4,72 46 I kategoria
2 270631 4,48 46  
3 270021 4,39 47 zbyt niska średnia

 

 

Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA

46 osób (06.03.2018) – przyjęci

 

Lp. Nr indeksu Średnia ECTS Stypendium
1 270105 5 45  
2   4,88 50 I kategoria
3 270619 4,7 45  
4 270031 4,66 46 II kategoria
5 270088 4,63 41  
6 270626 4,58 46  
7 270628 4,58 46 zbyt niska średnia
8 280774 4,51 45  
9 270624 4,47 46  
10 261680 4,44 42  
11 269252 4,4 40  
12 270109 4,37 45  
13 271384 4,35 42  
14 270078 4,32 45  
15 270069 4,26 45  
16 270109 4,2 45