Logo

Zajęcia z programowania Urządzeń Mobilnych z dnia 6 kwietnia 2018 r.  nie odbędą się w planowanym terminie. Zajęcia będą odrobione, termin zostanie podany na kolejnych zajęciach laboratoryjnych, tj. 13  kwietnia 2018 r.

dr inż. Hanna Zbroszczyk