Logo

dziekanat

dziekanat (36)

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3244 zł. https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-wysokosci-przecietnego-dochodu-z-pracy-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolnych-z-1-ha-przeliczeniowego-w-2019-roku,278,7.html
Uprzejmie informujemy, że na stronie Biura Spraw Studenckich dostępny jest Regulamin Pomocy Materialnej. Prosimy osoby zainteresowane o zapoznanie się z dokumentem.Tryb składania wniosków oraz kryteria przyznawania stypendiów Rektora - wkrótce. https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego
Zapisy na przedmioty obieralne zostały przedłużone do 30.09.2020r. Następujące przedmioty obieralne nie zostaną uruchomione w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021: Kryptografia i bezpieczeństwo informacji dla fizyków, Wnioskowanie bayesowskie, Zastosowanie pakietu R w statystyce medycznej, Mathematica jako narzędzie badawcze, Metody Monte Carlo w radiacyjnej fizyce medycznej, Podstawy Systemów Wbudowanych, The Advanced…
Informujemy, że nie ma już obowiązku dołączania płyty CD z nagraną pracą dyplomową do dokumentów związanych z dyplomowaniem. Pozostaje obowiązek wczytania pracy do systemu APD.
od 1 pażdziernika 2020 kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne na rok akademicki 2020/2021 wynosi 1050,00. Termin składania wniosków upływa z dniem 16 października 2020. W załączeniu pismo Rektora Uczelni. Do dnia 22.09. nie ma jeszcze opublikowanego Regulaminu przyznawania pomocy materialnej na…
Osoby zainteresowane egzaminami poprawkowymi z DUN (11.09) lub OUB (15.09) proszone są o pilny kontakt mailowy z wykładowcą.
Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021, która znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021 Procedura składania wniosków na uczelni zostanie podana w terminie późniejszym, po otrzymaniu decyzji na ten temat z Biura Spraw Studenckich PW. 
Studenci, którzy powinni złożyć podania o rejestrację warunkową na kolejny semestr (zbyt mała liczba punktów wymaganych na dany semestr), muszą przesłać podania drogą elektroniczną na konto This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // , wyłącznie z maila studenckiego w domenie PW…
Informujemy, że jest dostępna elektroniczna ankietyzacja zajęć w systemie USOS. Prosimy o wypełnienie ankiet do 15.09.2020.
W związku z pytaniami dotyczącymi ważności legitymacji informujemy, że legitymacje studenckie są ważne co najmniej do 30 listopada 2020. Szczegółowe informacje w poniższym linku. https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego