Logo

I. C1 EXAM in Academic English - THE WRITTEN PART 1. Exam date: June 16, 2018 (Saturday) Exam time: 12:00 – 14:00 2. REGISTRATION PERIOD for the exam (register at: USOSWEB): April 24, 2018 - May 24, 2018 3. Exam venues: You will find the number of the examination room…
od 24 kwietnia 2018 do 24 maja 2018 do godz. 14.00 ZAPISY na egzamin B2 (część pisemna) wyłącznie przez USOSWEB od 24 kwietnia 2018 do 24 maja 2018 do godz. 14.00 Studenci, którzy w poprzednich sesjach egzaminacyjnych zaliczyli wyłącznie część pisemną egzaminu B2, a w tej sesji chcą przystąpić do…
Zajęcia z programowania Urządzeń Mobilnych z dnia 6 kwietnia 2018 r. nie odbędą się w planowanym terminie. Zajęcia będą odrobione, termin zostanie podany na kolejnych zajęciach laboratoryjnych, tj. 13 kwietnia 2018 r. dr inż. Hanna Zbroszczyk
Informujemy o jednodniowych warsztatach, które odbędą się w dniu 19 kwietnia 2018 w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, poświęconych tematyce laserów rentgenowskich. Warsztaty pt: ”XFELs for beginners” adresowane są głównie do studentów, doktorantów i młodych naukowców.Program warsztatów w załączniku.Prosimy o rejestrację do 30 marca 2018 na stronie:https://indico.ifj.edu.pl/indico/event/195/W przypadku pytań,…
Staż wakacyjny dla studenta w grupie Teorii Jądra Atomowego na Wydziale Fizyki PW Zawartość: Zakład Fizyki Jądrowej Wydział Fizyki PW ogłasza nabór na stanowisko "Student - Stypendysta", na okres wakacyjny (od 01-07-2018 do 30-09-2018). Zwycięża konkursu będzie brał udział w badaniach naukowych realizowanych w ramach grantu: Badanie turbulencji kwantowej w…
Oferta pracy w realizacji projektu NCN Opus pt. "Elektroholografia fourierowska dla światła widzialnego z wykorzystaniem koncepcji apertury syntetycznej", kier. M. Makowski. Szczegóły oferty można znaleźć w poniższym ogłoszeniu.
Tematy prac inżynierskich 2019 Zgłoszenia tematów prac dyplomowych inżynierskich Dodatkowa lista tematów prac dyplomowych Formularz deklaracji wyboru [doc] Zgłoszenia tematów prac dyplomowych zawierające opis pracy i sformułowanie problemu inżynierskiego z zakresu fizyki technicznej, którego rozwiązanie ma opracować dyplomant, są do wglądu w Dziekanacie.Studenci 6 semestru studiów I stopnia powinni złożyć…
Studenci II stopnia przyjęci na studia od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 Prosimy o sprawdzenie średniej. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać w Dziekanacie do dnia 12.03.2018. Wstępne listy rankingowe mogą ulec zmianie Kierunek: PHOTONICS 10 osób (06.03.2018) – przyjęci Lp Nr indeksu Średnia ECTS Stypendium 1 270013 4,72 46 I kategoria…
Grupa - Semestr Lektor Moduł – poziom Dzień Godziny Zajęć Sala Liczebność GRUPA 1. Fizyka/Mini sem. 2 mgr Agnieszka Pisarek M12/13E środa 8.30-10.00 czwartek 14.15-15.45 105 GM 105 GM GRUPA 2. Fizyka/Mini sem. 2 mgr Danuta Sołtyska M12/13E środa 8.30-10.00 czwartek 14.15-15.45 313 GM 313 GM GRUPA 3. Fizyka/Mini sem.…
W dniu 21 lutego 2018 roku o godzinie 16:15 w sali nr 111, Gmach Fizyki Politechniki Warszawskiej, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej: Mgr. inż. Leszka Kosarzewskiego Tytuł rozprawy: ,,Study of quarkonium production in relativistic proton-proton collisions in the STA.R experiment" /"Badanie produkcji kwarkonium w relatywistycznych zderzeniach proton-proton w eksperymencie…