Logo

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 oraz art. 75 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668. z późn. zm.) uchwala się,co następuje: § 1 1. Uchwala się Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej, stanowiący załącznik…
Decyzja o okresie na jaki będzie przyznawane stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020
Uchwały Rady Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej dotyczące programów studiów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów prowadzonych na Wydzialew w zakresie efektów uczenia się: Załącznik nr 1 - Efekty uczenia się dla studiów pierwszego stopnia – profil ogólnoakademicki, na kierunku Fizyka Techniczna Załącznik nr 2 -…
Postdoctoral Research Associate position in Experimental Heavy-Ion Physics within the STAR experiment Postdoctoral Research Associate position in the field of Experimental Heavy-Ion Physics within the ALICE experiment PhD student position in Experimental Heavy-Ion Physics within the STAR experiment
Pracownicy naszego wydziału - dr hab. Piotr Lesiak, mgr inż. Karolina Bednarska, dr inż. Kamil Orzechowski, dr hab. Michał Makowski, mgr inż. Jan Bolek oraz prof. Tomasz R. Woliński są współautorami pracy opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie ACS Nano.
Nasz kolega Mgr inż Piotr Górski, doktorant w pracowni Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej został mistrzem świata w rozwiązywaniu zadań szachowy. Gratulujemy. źródło: https://pzszach.pl/2019/08/23/dwa-medale-na-ms-w-solvingu-wilno-2019/
Przepraszamy za zamieszanie - egzamin z przedmiotu Modelowanie Sieci Złożonych odbędzie się w normalnym terminie: 10 września, wtorek, 11-12, sala 437 GG. 
Od dnia 19 sierpnia br. doktorantów obsługuje Dział Obsługi Doktorantów mieszczący się na ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pok. 335 i 338.
Pracownik naszego wydziału - dr inż. Krzysztof Świtkowski jest współautorem pracy opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie Nature Communications. Link do pracy: https://www.nature.com/articles/s41467-019-11114-y
Tematy prac magisterskich Tematy prac dyplomowych magisterskich na studiach II stopnia na rok akademicki 2019/2020 Lista tematów prac dyplomowych dla kierunku Fizyka Techniczna Lista dodatkowych tematów prac dyplomowych dla kierunku Fizyka Techniczna Lista tematów prac dyplomowych dla kierunku Photonics Lista dodatkowych tematów prac dyplomowych dla kierunku Photonics Formularz deklaracji (Declaration…