Logo

WYDZIAŁ FIZYKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ogłasza przyjęcia na STUDIA DOKTORANCKIE na rok akademicki 2018/2019 Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych prowadzone są na Wydziale Fizyki PW w zakresie: fizyki ciała stałego,optyki,fizyki jądrowej, fizyki układów złożonych. O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów lub zdany egzamin…
Increasing the requirements on telecommunications systems such as the need for higher data rates and connectivity via the Internet of things results in continuously increasing amounts of electromagnetic radiation in ever-higher telecommunications bands (up to terahertz). This can generate unwanted electromagnetic radiation that can affect the operation of electronic devices…
L.p. Tytuł projektu Kierownik projektu Data rozpoczęcia realizacji projektu Termin zakończenia Instytucja finansująca 1 Fluktuacje w układach złożonych: prawa potęgowe, odpowiedzi i przemiany fazowe poza fizyką dr hab. Piotr Fronczak 2013-02-01 2018-01-31 • budżet - NCN; SONATA BIS 2 Utworzenie Centrum Femtoskopii Korelacyjnej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej dr Hanna…
The ELISS 2018 is the third edition of the ELI Summer School series and its main goal is to provide young fellows with a comprehensive overview on the field of the generation and application of intense lasers pulses.
Pani mgr Paulina Kruk-Fura, doktorantka I roku studiów doktoranckich, wykonująca badania w Zakładzie Joniki Ciała Stałego, uzyskała prestiżowy grant NCN z kategorii Preludium za projekt pt. "Badania stabilności termicznej, właściwości elektrycznych i strukturalnych faz Bi2O3 otrzymanych na drodze szybkiego chłodzenia z fazy ciekłej". Finansowanie obejmuje lata 2018-20. https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2018-05-15-opus14-preludium14
Sympozjum Doktorantów Coroczne Sympozjum Doktorantów odbędzie się we wtorek 19 czerwca 2018 r. w sali 309 GF. W Sympozjum powinni uczestniczyć opiekunowie lub promotorzy prac doktorskich. Kolejność wystąpień na Sympozjum będzie taka, jaka jest na liście doktorantów: 9:15–12:00 – 5 minutowe prezentacje doktorantów I i II roku (doktoranci którzy zaczęli…
W czwartek 24 maja 2018 r. o godz. 12.15 w sali 111 Gmachu Fizyki PW przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie odbędzie się SEMINARIUM NAUKOWE WYDZIAŁU FIZYKI na którym dr Viktor Begun wygłosi referat pt. "Analiza statystycznych i termodynamicznych właściwości systemów tworzonych w zderzeniach wysokoenergetycznych"
Budowa nowego ośrodka badań FAIR (Facility for Anti Proton and Ion Research, fair-center.eu) weszła w fazę, która pozwala przewidzieć, że rozpoczęcie realizacji programów badawczych w tym ośrodku rozpocznie się w roku 2022. Rzeczpospolita Polska jest partnerem tego międzynarodowego przedsięwzięcia, polscy naukowcy biorą udział w przygotowywaniu badań w ośrodku FAIR, a…
Wszyscy studenci, którzy: - mają zaliczony pierwszy rok studiów, - osiągnęli średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (obliczoną wg zasad Regulaminu studiów) nie mniejszą niż 4,25, - spełniają warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego, mogą do dnia 30 maja 2018 r. złożyć w pokoju nr 112 w Gmachu Głównym (Sekretariat…