Logo

Pracownicy naszego wydziału (dr Iwona Pasternak i dr Włodzimierz Strupiński) współautorami pracy w Nature Communications.