Logo

SYMPOZJUM DOKTORANCKIE 25/26 czerwca 2019 Przedmiotem Sympozjum będą osiągnięcia doktorantów w roku akademickim 2018/19.

RAMOWY PROGRAM SYMPOZJUM DOKTORANTÓW 2019

10-minutowe prezentacje + 5 max minut dyskusji

Wtorek 25 czerwca

OPTYKA /FIZYKA UKŁADÓW ZŁOŻONYCH

Sala 309 GF, od godz. 10:15

Komisja: prof. dr hab. A. Kołodziejczyk – przewodniczący (optyka), dr hab. Anna Kozanecka-Szmigiel, dr hab. Piotr Lesiak - prof. PW, prof. dr hab. Jan J. Żebrowski – przewodniczący (fizyka układów złożonych), dr hab. A. Krawiecki, prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk (kierownik SD)

Wymagana jest obecność promotorów/opiekunów prac.

Prezentują doktoranci Optyki z I, II, III roku oraz IV roku (bez wszczętych przewodów doktorskich)

Ponadto, doktoranci Fizyki Układów Złożonych z lat I, II i III.

Kolejność prezentacji wg lat studiów doktoranckich, taka jak na liście doktorantów ze strony internetowej. Przerwy w sesji ustalają przewodniczący sesji po uzgodnieniu z obecnymi na sali.

 

 

Wtorek 25 czerwca

FIZYKA JĄDROWA

Sala telekonferencyjna Zakładu VI, od godz. 10:15

Komisja: prof. dr hab. P. Magierski – przewodniczący, prof. dr hab. A. Kisiel, dr hab. Katarzyna Grebieszkow – prof. PW, prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk (kierownik SD)

Wymagana jest obecność promotorów/opiekunów prac

Prezentują doktoranci z I, II, III roku oraz IV roku (bez wszczętych przewodów doktorskich).

Kolejność prezentacji wg lat SD, taka jak na liście doktorantów na stronie internetowej. Przerwy w sesji ustala przewodniczący sesji po uzgodnieniu z obecnymi na sali.

Doktoranci przebywający za granicą prezentują wyniki na zasadzie telekonferencji. Doktoranci obecni tego dnia w Gmachu Fizyki, przedstawiają swoje badania w tej samej sali, zgodnie z ustaleniami przewodniczącego Komisji – prof. P. Magierskiego

 

Środa 26 czerwca

FIZYKA CIAŁA STAŁEGO /FIZYKA UKŁADÓW ZŁOŻONYCH cd.

Sala 309 GF, od godz. 10:15

Komisja: prof. dr hab. J. Garbarczyk – przewodniczący (FCS), prof. dr hab. M. Wasiucionek, dr hab. W. Wróbel - prof. PW, prof. dr hab. M. Zdrojek (w dodatkowym terminie w lipcu), dr hab. A. Krawiecki – przewodniczący (FUZ), dr hab. P. Fronczak - prof. PW. – przewodniczący (FUZ). 

Wymagana jest obecność promotorów/opiekunów prac

Prezentują doktoranci FCS z I, II, III roku oraz IV roku (bez wszczętych przewodów doktorskich).

Ponadto doktoranci FUZ z roku IV (bez wszczętego przewodu doktorskiego)

Kolejność prezentacji wg lat SD, taka jak na liście doktorantów ze strony internetowej. Przerwy w sesji ustalają przewodniczący sesji po uzgodnieniu z obecnymi na sali.

 

Po sympozjum Komisje będą opiniować dorobek doktorantów.  Pod uwagę będzie brany rok studtów. Od doktorantów ze starszych lat oczekuje  się zarysu doktoratu.

UWAGA: Doktoranci są proszeni o przyniesienie sprawozdania rocznego oraz karty uczestnika (w celu otrzymania pieczątki).