Logo

Pracownik naszego wydziału - dr inż. Krzysztof Świtkowski jest współautorem pracy opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie Nature Communications.

 

Link do pracy: https://www.nature.com/articles/s41467-019-11114-y