Logo

W dniu 21.02.2019 (czwartek) Dziekan Wydziału Fizyki prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz ogłasza "godziny dziekańskie" od godz. 12:15 do 13:00 dla zajęć audytoryjnych (wykłady, ćwiczenia). W tym czasie zapraszamy wszystkich studentów do Audytorium Fizyki na spotkanie z przedstawicielami Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Odwołany dyżur p. Prodziekan ds. Nauczania

Contemporary Optics Seminar - Photonics

Laboratorium specjalistyczne dla Optoelektroniki

Programowanie Urządzeń Mobilnych

Laboratorium fizyki 3 - zajęcia wstępne

Rada pedagogiczna

"Laboratorium Podstaw Fotoniki" i "Laboratorium Fizyki 1" dla kierunku Fotonika

"Laboratorium specjalistyczne" dla Fizyki komputerowej - spotkanie organizacyjne

Stypendia - studenci przyjęci na semestr letni 2018/2019

Podstawy programowania 2019 - ważne informacje

"Laboratorium fizyki 1" - Fizyka Techniczna sem. letni - spotkania organizacyjne

Zapisy na zajęcia Wychowania fizycznego - semestr letni 2018/2019

Zapisy na przedmioty obieralne

Kandydaci na studia II stopnia

Dziekanat zamknięty w dniach 12-15.02.2019

Warunki rejestracji po semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Eksploracja danych i modelowanie interdyscyplinarne - spotkanie informacyjne

Wybór specjalności Fizyka medyczna - studenci 5 semestru FT

"Przysposobienie biblioteczne" w terminie poprawkowym

Terminy egzaminów dyplomowych - I stopień FT, specjalność Fizyka komputerowa

Terminy egzaminów dyplomowych - I stopień FT, specjalność Materiały i Nanostruktury

Terminy egzaminów dyplomowych - I stopień Fotonika i FT, specjalność Optoelektronika

Okładki do prac dyplomowych

Zaliczenia z przedmiotu "DOZYMETRIA"

Terminy egzaminów dyplomowych - I stopień FT, specjalność Fizyka medyczna

XX Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Ogłoszenie Studium Języków Obcych

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Zapisy na zajęcia z języków obcych - semestr zimowy 2018/2019

Lektorat języka angielskiego - sem. zimowy 2018/19

Stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2018/2019

C1 Exam in Academic English for students of English-medium courses in the summer semester 2017/2018

Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Przełożone zajęcia laboratoryjne PUM

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - II stopień semestr letni

Fizyka/Mini semestr letni 2018 - język angielski

Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr letni 2017/2018

Przedmioty humanistyczne