Logo

W dniu 19.04.2019 (piątek) Dziekanat będzie czynny w godzinach 10:00 - 12:00.

17.04.2019 - piątek za środę

Przedmioty w USOS

Opłaty semestr letni - odwołania

Dyżur p. Prodziekan ds. Nauczania w dniu 04.04.2019

Nowy dodatkowy termin szkolenia bibliotecznego

Zmiana terminu egzaminu FSiT

Szkolenie biblioteczne - dodatkowy termin

II stopień - przyjęci od sem. letniego - odbiór Decyzji o przyjęciu na studia

Program stypendialny dla Polonii dla absolwentów I stopnia - nabór uzupełniający

"Zastosowanie pakietu R w statystyce medycznej" - informacje

Stypendia - studenci przyjęci na semestr letni 2018/2019

Kandydaci na studia II stopnia

Dziekanat zamknięty w dniach 12-15.02.2019

Warunki rejestracji po semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Terminy egzaminów dyplomowych - I stopień FT, specjalność Materiały i Nanostruktury

Okładki do prac dyplomowych

XX Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Ogłoszenie Studium Języków Obcych

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Zapisy na zajęcia z języków obcych - semestr zimowy 2018/2019

Lektorat języka angielskiego - sem. zimowy 2018/19

Stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2018/2019

C1 Exam in Academic English for students of English-medium courses in the summer semester 2017/2018

Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Przełożone zajęcia laboratoryjne PUM

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - II stopień semestr letni

Fizyka/Mini semestr letni 2018 - język angielski

Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr letni 2017/2018

Przedmioty humanistyczne