Logo

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów pierwszego roku odbędzie się:

Dla kierunku Fizyka Techniczna 11 października 2019 (piątek)  godz. 16:00, sala 437 w Gmachu Głównym.

Dla kierunku Fotonika 18 października 2019 (piątek ) godz. 16:00, sala 437 w Gmachu Głównym.

Obecność obowiązkowa

Kryteria tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora dla studentów Wydziału Fizyki PW w roku akademickim 2019/2020

Przesunięty dyżur Pani Prodziekan ds. Nauczania

Obowiązkowe szkolenie z praw i obowiązków studenta

Termin składania wniosków o stypendium Rektora, stypendium socjalne i specjalne na rok akademicki 2019/2020

Promieniowanie synchrotronowe - teoria źródła i zastosowania

Wstęp do fizyki jądrowej - ćwiczenia

Przedmioty humanistyczne - terminy i sale

Stypendium ministra za osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 - nowa informacja

Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej

Pierwsze zajęcia dra J. Sienkiewicza

Podpisywanie informacji na temat rejestracji warunkowej o raz przedłużania studiów

Osoby przyjęte na studia I stopnia - odbiór legitymacji

Osoby przyjęte na studia II stopnia - odbiór dokumentów i podpisanie Ślubowania

Harmonogram szkoleń z Przysposobienia bibliotecznego

Seminarium dyplomowe FM i FTJ - Fizyka Techniczna II stopień

Zapisy na zajęcia Wychowania fizycznego - semestr zimowy 2019/2020

Decyzja o okresie na jaki będzie przyznawane stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020

Termin składania wniosków Stypendium MNiSW za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Kwota dochodu od 1.10.2019 uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne

Lektorat z języka angielskiego

Stypendium pod choinkę

Zamknięty Dziekanat

Rada pedagogiczna

Zmiana sali na egzamin 05.09.2019 z przedmiotu "Fizyka w ekonomii i naukach społecznych"

Dodatkowe szkolenie "Przysposobienie biblioteczne"

Egzamin z Modelowania Sieci Złożonych - sprostowanie

Stypendium MNiSW za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Informacja dot. stypendium socjalnego 2019/2020

XX Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Ogłoszenie Studium Języków Obcych

Zapisy na zajęcia z języków obcych - semestr zimowy 2018/2019

Lektorat języka angielskiego - sem. zimowy 2018/19

Stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2018/2019

C1 Exam in Academic English for students of English-medium courses in the summer semester 2017/2018

Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Przełożone zajęcia laboratoryjne PUM

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - II stopień semestr letni

Fizyka/Mini semestr letni 2018 - język angielski

Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr letni 2017/2018

Przedmioty humanistyczne