Logo

Wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium Rektora  oraz o stypendium socjalne i specjalne proszeni są o pilny odbiór decyzji stypendialnych do dnia 21.11.2017.

Przypominamy, że nieodebranie decyzji wstrzymuje wypłacanie świadczeń.

Osoby, które nie dołączyły „Oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów”, proszone są o dołączenie ww. dokumentu przy odbiorze decyzji.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

10 listopada - dzień wolny od zajęć

Opłaty za powtarzanie zajęć

Ostateczne listy rankingowych do stypendium Rektora za wyniki w nauce w roku akademickim 2017/2018

Stypendium Rodziny Lipińskich 2017/2018

15 listopada 2017 - godziny wolne od zajęć dydaktycznych

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Fizyka kwantowa – grupa pościgowa

II stopień - odbiór Decyzji o przyjęciu na studia

Przedmioty humanistyczne

Seminarium dyplomowe (II stopień, spec. FTJ i FM)

Liquid Crystals Photonics (Optyka ciekłych kryształów) oraz Fiber Optic Photonics (Fotonika światłowodowa)

Studia z IONem

Wysokość dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym 2016

Pomoc materialna na rok akademicki 2017/2018

Kwota dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne 2017/2018

Decyzja o okresie na jaki będzie przyznawanie stypendium Rektora 2017/2018

Odbiór Semestralnych Kart Ocen

Tematy prac inżynierskich 2017

Zapisy na zajęcia z języków obcych na semestr letni

Oscylacje w układach biologicznych - egzamin

Egzamin z Termodynamiki materiałów

Okładki na prace dyplomowe

Stypendium - decyzja