Logo

Ostateczne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów II stopnia przyjętych od semestru letniego 2019/2020

Informacja Studium Języków Obcych

Zmiana godzin pracy Sekretariatu

Dziekanat nieczynny od 12.03.2020 do 14.04.2020

UWAGA - Zawieszone zajęcia dydaktyczne od 12.03.2020

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - II stopień semestr letni 2019/2020

Studenci cudzoziemcy - stypendia NAWA

ŚLUBOWANIA - studenci II stopnia przyjęci od semestru letniego

Pomoc materialna dla studentów II stopnia przyjętych od semestru letniego 2019/2020

Rozkład zajęć z języka angielskiego

Laboratorium Podstaw Fotoniki i Laboratorium Fizyki 1 dla kierunku Fotonika - semestr letni 2019/2020

Rada Pedagogiczna

Zapisy do Laboratorium z przedmiotu Elektronika w Ekspermymencie Fizycznym

Pierwsze zajęcia z “Laboratorium fizyki 1” dla kierunku “Fizyka Techniczna”

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego. / Enroll in physical education courses.

Rejestracja po semestrze zimowym 2019/2020

Program ATHENS

Studenci I semestru studiów stracjonarnych Wydziału Fizyki

Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej

Decyzja o okresie na jaki będzie przyznawane stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020

Egzamin z Modelowania Sieci Złożonych - sprostowanie

XX Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Ogłoszenie Studium Języków Obcych

Zapisy na zajęcia z języków obcych - semestr zimowy 2018/2019

Lektorat języka angielskiego - sem. zimowy 2018/19

Stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2018/2019

C1 Exam in Academic English for students of English-medium courses in the summer semester 2017/2018

Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Przełożone zajęcia laboratoryjne PUM

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - II stopień semestr letni

Fizyka/Mini semestr letni 2018 - język angielski

Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr letni 2017/2018

Przedmioty humanistyczne