Logo

Zapraszamy studentów 5 sem. kierunku Fizyka techniczna na spotkanie dotyczące wyboru specjalności. W dniu 13 grudnia br. (czwartek), godz. 11:15-12:00, sala 308A GG będzie prezentowana specjalność: Fizyka komputerowa.

Doktoranci - odbiór decyzji stypendialnych dla najlepszych doktorantów

Informacja dla studentów 5 sem. FT

Odbiór decyzji stypendialnych - osiągnięcia sportowe - c.d.

Odbiór decyzji stypendialnych na rok akademicki 2018/2019 - ciąg dalszy

Odbiór decyzji stypendialnych na rok akademicki 2018/2019 - pierwsza tura

XX Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Ogłoszenie Studium Języków Obcych

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Kwota dochodu do stypendium - netto

Pomoc materialna na rok akademicki 2018/2019

Kwota dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne 2018/2019

Zapisy na zajęcia z języków obcych - semestr zimowy 2018/2019

Lektorat języka angielskiego - sem. zimowy 2018/19

Stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2018/2019

C1 Exam in Academic English for students of English-medium courses in the summer semester 2017/2018

Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Przełożone zajęcia laboratoryjne PUM

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - II stopień semestr letni

Fizyka/Mini semestr letni 2018 - język angielski

Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr letni 2017/2018

Przedmioty humanistyczne