Logo

Elektroniczne Legitymacje Studenckie będą przedłużane w Dziekanacie od 23.10.2018 r.  Prosimy starostów grup o zbieranie legitymacji i składanie ich w Dziekanacie.

Eksperymentalne metody chemii ciała stałego

Obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP dla studentów I roku

Opłaty za przedmioty powtarzane w sem. zimowym 2018/19

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora 2018/2019 dla kierunków Fizyka Techniczna i Fotonika

studia w ramach Indywidualnej Opieki Naukowej

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Fizyka kwantowa – grupa pościgowa

Program stypendialny "100 na 100 im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego"

Wstęp do fizyki medycznej - 15.10.2018 r.

Kwota dochodu do stypendium - netto

Matematyka 3

Seminarium dyplomowe FM i FTJ

Przedmioty humanistyczne w sem. zimowym 2018/19

Szkolenie biblioteczne

Laboratorium chemii

Pomoc materialna na rok akademicki 2018/2019

Kwota dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne 2018/2019

Laboratorium przetwarzania energii

Zapisy na zajęcia z języków obcych - semestr zimowy 2018/2019

Lektorat języka angielskiego - sem. zimowy 2018/19

Dodatkowe zaliczenie "Podstaw fotoniki światłowodowej"

Stypendium ministra za osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019

Stypendium ministra za osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019

Stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2018/2019

C1 Exam in Academic English for students of English-medium courses in the summer semester 2017/2018

Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Przełożone zajęcia laboratoryjne PUM

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - II stopień semestr letni

Fizyka/Mini semestr letni 2018 - język angielski

Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr letni 2017/2018

Przedmioty humanistyczne