Logo

Studentów chcących ubiegać się o przyznanie Stypendium MNiSW za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020, zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat jego przyznawania, kryterów itp. na stronie Ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020