Logo

WYDZIAŁ FIZYKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ogłasza przyjęcia na STUDIA DOKTORANCKIE na rok akademicki 2018/2019 Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych prowadzone są na Wydziale Fizyki PW w zakresie: fizyki ciała stałego,optyki,fizyki jądrowej, fizyki układów złożonych. O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów lub zdany egzamin…
Sympozjum Doktorantów Coroczne Sympozjum Doktorantów odbędzie się we wtorek 19 czerwca 2018 r. w sali 309 GF. W Sympozjum powinni uczestniczyć opiekunowie lub promotorzy prac doktorskich. Kolejność wystąpień na Sympozjum będzie taka, jaka jest na liście doktorantów: 9:15–12:00 – 5 minutowe prezentacje doktorantów I i II roku (doktoranci którzy zaczęli…
W dniu 21 lutego 2018 roku o godzinie 16:15 w sali nr 111, Gmach Fizyki Politechniki Warszawskiej, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej: Mgr. inż. Leszka Kosarzewskiego Tytuł rozprawy: ,,Study of quarkonium production in relativistic proton-proton collisions in the STA.R experiment" /"Badanie produkcji kwarkonium w relatywistycznych zderzeniach proton-proton w eksperymencie…
W dniu 20 lutego 2018 roku o godzinie 12:15 w sali nr 111, Gmach Fizyki Politechniki Warszawskiej, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej: Mgr. inż. Kamila Orzechowskiego Tytuł rozprawy: „Właściwości optyczne światłowodowych struktur z wypełnieniem ciekłokrystaliczną fazą błękitną” Promotor: Dr hab. inż. Marek Sierakowski (Wydział Fizyki Politechnika Warszawska) Promotor pomocniczy:…
Narodowe Centrum Nauki Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie Poszukuje doktoranta-stypendysty do realizacji projektu Opus 13 NCN „Nowa konstrukcja półprzewodnikowego lasera dyskowego dla emisji w średniej podczerwieni ("proof of concept" dla emisji 1750nm)”. W latach 2018-2020 w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie będzie realizowany projekt, którego celem jest skonstruowanie lasera o…
WYDZIAŁ FIZYKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ogłasza przyjęcia na STUDIA DOKTORANCKIE na rok akademicki 2017/2018 semestr letni Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych prowadzone są na Wydziale Fizyki PW w zakresie: fizyki ciała stałego, optyki, fizyki jądrowej, fizyki układów złożonych. O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia…
Rozpoczynają się wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów na rok 2018. Nadszedł czas zgłaszania kandydatur: - Kandydatem może być każdy doktorant, który posiada rejestrację na rok 2017/2018 - Nominować można samego siebie, jak i kogoś innego (pod warunkiem, że ta druga osoba wyrazi na to zgodę). - Kandydatury zgłaszamy mailowo do…
Dziekani Wydziału Fizyki zapraszają na spotkanie doktorantów pierwszego roku studiów. W spotkaniu weźmie udział również prof. Garbarczyk - kierownik studiów doktoranckich. Spotkanie odbędzie się w czwartek 2 listopada o godzinie 14.15 w sali 111 GF. Na spotkaniu poruszone zostaną kwestie istotne dla nowo przyjętych doktorantów i z tego względu gorąco …
Spotkanie organizacyjne do przedmiotu "Przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych" dla nowoprzyjętych doktorantów oraz przyjętych w lutym odbędzie się 24 października o g. 10:00 w sali 128 GF. Proszę zarezerwować sobie około 3h. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa!
Wydawnictwo Elsevier, Biblioteka Główna PW oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW zapraszają na seminarium pt.: "Jak napisać dobry artykuł naukowy" Seminarium dedykowane jest pracownikom naukowym i doktorantom. Celem seminarium jest przybliżenie kluczowych etapów pisania artykułów naukowych. Spotkanie odbędzie się 16 października br. w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i…