Logo

Studia podyplomowe

Nasza Uczelnia przedstawia szeroką ofertę studiów podyplomowych. Można je znaleźć na stronie:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-podyplomowe

Z oferty proponowanej przez Politechnikę, warto zwrócić uwagę na studia MBA:

Studia MBA są rezultatem wspólnej inicjatywy Politechniki Warszawskiej i trzech innych instytucji badawczych o międzynarodowej renomie (London Business School, HEC School of Management Paris i Norwegian School of Economics and Business Administration (Bergen)).  Absolwenci są znakomicie wykształceni i przygotowani do rozwiązywania problemów zarówno w zakresie inżynierskim, a także ekonomicznym i zarządzania, które stawia przed nimi współczesny świat. Sprawia to, że zajmują oni mocną, konkurencyjną pozycję na rynku pracy.

 Studia MBA są cenionym standardem na całym świecie. Cechy charakterystyczne tych studiów, to m.in.:

 - kompleksowość (wszystkie najważniejsze strefy działalności przedsiębiorstwa objęte są programem studiów, dzięki temu możliwe jest zrozumienie różnorodnych obszarów zarządzania)

 - podkreślenie praktycznych aspektów działalności przedsiębiorstwa

 - interaktywne metody zajęć z zastosowaniem nowoczesnych technologii

 - wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy studentami

 - uniwersalizm – absolwent tych studiów jest przygotowany do stosowania jednolitego, międzynarodowego języka pojęć dla opisu przedsiębiorstwa i zjawisk ekonomicznych.

 Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. W Polsce studia te mają charakter elitarny.