Logo

 

Warunki dostępu do serwera aplikacji

autor: Marcin Zaremba

Oprogramowanie matematyczne na serwerze Pegaz@if:

  • Matlab v. 2007a (wkrotce zostanie zainstalowana wersja b)
  • Mathematica v. 5.2 oraz 6.0
  • Origin v. 7.5 SR6 (Możliwa również instalacja na komputerach na wydziale)

 

Otrzymanie dostępu do zasobów serwera

Osoby zainteresowane dostępem do zasobów serwera proszone są o wysłanie maila do administratora serwera (na chwile obecną Marcin Zaremba, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) w celu uzyskania loginu i hasła dostępowego, z informacja do którego Zakładu należą.

  • Pracownicy i doktoranci wydziału otrzymują konto imienne (przypisane tylko jednej osobie).
  • Dodatkowo każdy zakład otrzymuje jedno konto: zakX, którym zarządza łącznik zakładu (pilnuje zmiany haseł itp.).
  • Dodatkowe konto może być udostępnione przez łączników w ramach zakładu, studentom wykonującym prace dyplomowe itp.

Korzystanie z zasobów serwera Pegaz

W celu skorzystania z zasobów serwera, należy zalogować się do niego używając pulpitu zdalnego: w systemach MS program nazywa się Podłączanie pulpitu zdalnego, w systemie Linux można skorzystać z programu Rdesktop. Adres ip serwera to: 194.29.174.3 (pegaz.if.pw.edu.pl) Warto przed zalogowaniem zaznaczyć opcje podłączenia lokalnych dysków (będą widoczne w obszarze Mój komputer), w celu szybkiej wymiany danych pomiędzy serwerem a komputerem klienckim, bądź alternatywnie użyć programu winscp zainstalowanego na serwerze w celu przesłania plików na inną maszyne.

Instalacja programu Origin 8.0 na komputerach wydziałowych

Istnieje możliwość zainstalowania programu Origin w wersji sieciowej: 8.0 lub 7.5 na komputerach znajdujących się na terenie gmachu fizyki. Zaleta takiego rozwiązania jest posiadanie oprogramowania Origin na komputerze lokalnym, oraz automatyczne instalowanie poprawek oprogramowania z serwera wydziałowego. Warunkiem koniecznym jest posiadanie aktywnego konta na serwerze Pegaz. Osoby zainteresowane takim rozwiązaniem proszone są o kontakt mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prace wykonane do dnia dzisiejszego

  1. Migracja z serwera testowego (licencja MSDN) na serwer produkcyjny (licencja komercyjna zakupiona przez wydział).
  2. Zainstalowanie 3 serwerów licencji: Mathematica, Origin i Matlab, oraz konfiguracja umożliwiająca jednoczesna prace.
  3. Obecnie prace konserwacyjne i wprowadzanie nowych wersji oprogramowania w miarę ich otrzymywania od producentów. (wiąże się to niejednokrotnie z zablokowaniem na kilka godzin a nawet dni, dostępu do programu, który podlega migracji na wersje nowszą; w przypadku Matlaba to co poł roku, pakietu Mathematica raz do roku).