Logo

Tematy prac inżynierskich 2018


Zgłoszenia tematów prac dyplomowych zawierające opis pracy i sformułowanie problemu inżynierskiego z zakresu fizyki technicznej, którego rozwiązanie ma opracować dyplomant, są do wglądu w Dziekanacie.
Studenci 6 semestru studiów I stopnia powinni złożyć w Dziekanacie deklarację wyboru tematu pracy dyplomowej do 23 marca 2018 i przystąpić do przygotowywania pracy w ramach laboratorium przeddyplomowego prowadzonego przez opiekuna pracy w semestrze letnim roku akad. 2017/2018.Zgłoszenia tematów prac dyplomowych zawierające opis pracy i sformułowanie problemu inżynierskiego z zakresu fotoniki, którego rozwiązanie ma opracować dyplomant, są do wglądu w Dziekanacie.
Studenci 6 semestru studiów I stopnia powinni złożyć w Dziekanacie deklarację wyboru tematu pracy dyplomowej do 23 marca 2018 i przystąpić do przygotowywania pracy w ramach laboratorium przeddyplomowego prowadzonego przez opiekuna pracy w semestrze letnim roku akad. 2017/2018.
Uwagi:
  • Wykonywanie pracy dyplomowej w innej instytucji niż Politechnika Warszawska jest uwarunkowana zawarciem przez Wydział Fizyki z tą instytucją odpowiedniego porozumienia, które powinno regulować prawa majątkowe do wykonanej pracy dyplomowej
    Wzór porozumienia

Dokumenty dotyczące egzaminu dyplomowego

 

Tematy prac inżynierskich w roku 2017