Logo

Aktualności

Seminarium poświęcony wybranym zagadnieniom Fizyki Medycznej na UW

//
Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium nt. fizyki medycznej oraz osoby Cezarego Pawłowskiego, profesora,który przyczynił się do rozwoju tej dziedziny w Polsce. Seminarium jest organizowane przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego.

Szkolenia Inkubatora Innowacyjności PW

//
 Zapraszamy na serię bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Program PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

//
18 maja NAWA ogłosiła konkurs w Programie PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej Celem Programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną (doktoranci muszą stanowić min 80% wszystkich uczestników projektu).

SEMINARIUM NAUKOWE WYDZIAŁU FIZYKI (21 czerwca)

//
W czwartek 21 czerwca 2018 r. o godz. 12.15 w sali 111 Gmachu Fizyki PW przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie odbędzie się Seminarium Naukowe Wydziału Fizyki na którym dr inż. Anna Kozanecka-Szmigiel wygłosi referat pt. "Indukowanie dwójłomności światłem w wybranych azopoliimidach"

Sympozjum doktoranckie 2018

//
Coroczne Sympozjum Doktorantów odbędzie się we wtorek 19 czerwca 2018 r. w sali 309 GF. W Sympozjum powinni uczestniczyć opiekunowie lub promotorzy prac doktorskich. Kolejność wystąpień na Sympozjum będzie taka, jaka jest na liście doktorantów: