Logo

Aktualności

2 stanowiska w Narodowym Centrum Nauki: praca dla doktoranta-stypendysty

//
Narodowe Centrum Nauki w Warszawie Poszukuje dwóch doktorantów-stypendystów do realizacji projektu OPUS 16 „Zmiany koncentracji defektów w obszarze przejścia fazowego w przewodnikach jonów tlenu opartych na tlenku bizmutu” kierownik projektu: dr hab. inż. Wojciech Wróbel

Na Politechnice Warszawskiej trwa Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków

//
Ponad 400 osób reprezentujących 38 krajów całego świata bierze udział w Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków, który do 12 lipca odbywa się na Politechnice Warszawskiej.

Sympozjum Doktoranckie

//
SYMPOZJUM DOKTORANCKIE 25/26 czerwca 2019 Przedmiotem Sympozjum będą osiągnięcia doktorantów w roku akademickim 2018/19.

Trzeci konkurs w ramach projektu PROM PW dotyczący udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze (CWM/PROM PW/2019/2).

//
W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza konkurs nr CWM/PROM PW/2019/2 dla doktorantów poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze (9 przyjazdów, 3 wyjazdy).

Zaproszenie do udziału w projekcie RENOIR

//
Zapraszamy do udziału w projekcie europejskim H2020 RENOIR (Reverse Engineering of Social Information Processing, renoirproject.eu). Udział w projekcie pozwala na odbycie stażu od 1 do 4 miesięcy w terminie 1 czerwca - 31 grudnia 2019 roku w następujących ośrodkach zagranicznych: