Logo

Aktualności

Nowa publikacja w praca w czasopiśmie ACS Nano (IF=13.91)

//
Rodzina dichalkogenków metali przejściowych jest obecnie uważana za materiały będące głównym kandydatem na budulec przyszłych urządzeń nanoelektronicznych. O ile właściwości i sposoby otrzymywania monowarstw są dobrze znane, właściwości elektronowe a nawet atomowe cienkich warstw, złożonych z kilku warstw atomowych są ciągle obszarem badań.

Nowa publikacja zespołu prof. Hołysta w Future Generation Computer Systems (IF=6.125)

//
Doktoranci Robert Paluch i Łukasz Gajewski i prof. Janusz Hołyst opublikowali pracę w prestiżowym czasopiśmie Future Generation Computer Systems (IF=6.125, 140 pkt. MNiSzW).

Laureatka Diamentowego Grantu z PW

//
Milena Zuzanna Ojrzyńska - studentka Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej znalazła się w gronie laureatów programu Diamentowy Grant, prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.