Logo

Przewidywane terminy egzaminów dyplomowych na studiach I stopnia dla kierunku Fizyka Techniczna specjalność – Materiały i nanostruktury: 04.02.2020 06.02.2020 11.02.2020 13.02.2020
Przewidywane terminy egzaminów dyplomowych na studiach I stopnia dla kierunku Fizyka Techniczna specjalność – Fizyka medyczna: 04.02.2020 17.02.2020
Przypominamy, że rejestracja na kolejny semestr odbywa się elektronicznie. Prosimy o sprawdzenie czy wszystkie oceny zostały wpisane do systemu USOS. Studenci, którzy nie spełniają wymagań rejestracyjnych i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki, mogą złożyć podanie do Pani Prodziekan ds. Nauczania o rejestrację warunkową na kolejny semestr studiów. Podanie należy…
W pięknej Auli Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75) w dn. 25 stycznia 2020 r. odbędzie się Bal Karnawałowy, inaugurujący uroczystości 100lecia powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Rok Fizyki w Polsce.
Zachęcamy do rejestracji w Programie Athens, szczegóły w załączniku 
W semestrze zimowym: 09.01.2020 r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek – zgodnie z §1 ust. 3 pkt 2 Zarządzenia nr 25/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2019/2020.
C1 Exam in Academic English for students of English-medium courses in the winter semester 2019/2020
Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020
Prosimy o pilny odbiór Decyzji stypendialnych do dnia 16.12.2019 r. Przypominamy o konieczności odbioru również Decyzji odmownych. Odbiór Decyzji jest warunkiem umieszczenia osoby na liście do wypłaty świadczeń.