Logo

Wszyscy studenci, którzy będą chcieli ubiegać się o stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020, powinni przekazać wnioski w formacie pdf, podpisane podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do 11.10.2019 do Biura Spraw Studenckich PW do p. Ewy Rewedy-Muranyi. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania i dokumentowania stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia oraz szablony wniosków do pobrania, znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020