Logo

Zgodnie z informacją z Biura Spraw Studenckich z dnia 01.10.2019 nastąpiła zmiana w trybie składania wniosków: wszyscy studenci, którzy będą chcieli ubiegać się o stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020, powinni przekazać wnioski w wersji papierowej do Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 09.10.2019. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania i dokumentowania stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia oraz szablony wniosków do pobrania, znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

Przykładowa pierwsza strona wniosku - w załączeniu