Logo

Studenci i doktoranci zainteresowani pomocą materialną w roku akademickim 2019/2020 mogą składać w Dziekanacie wnioski stypendialne w terminie - do 22 października 2019.

         Osoby, które nie złożą wniosków o stypendium socjalne, zapomogę lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w pierwszym terminie, tj. do 22.10.2019, mogą to zrobić w trakcie roku akademickiego, wówczas stypendium może zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

Wnioski o stypendium Rektora dla studentów i dla tegorocznych maturzystów – studentów pierwszego roku, można składać tylko do 22.10.2019.

Wnioski i Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020 oraz zasady ustalania i dokumentowania dochodu wraz z Zarządzeniem Rektora nr 55/2019 z dnia 01 października 2019 są dostępne na stronie Biura Spraw Studenckich PW. Prosimy o składanie aktualnych wniosków wypełnionych komputerowo.

Świadczenia wypłacane są wyłącznie na konto bankowe, które powinno należeć do studenta.

 https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego