Logo

Zostały ogłoszone wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów na rok akademicki 2019/2020, uszeregowane wg numerów albumu.

Uwagi można zgłaszać w Dziekanacie najpóźniej do dnia 04.11.2019.