Logo

Studenci Wydziału Fizyki (kierunek Fizyka Techniczna) mogą ubiegać się o stypendium z Fundacji Rodziny Lipińskich. Mogą to być studenci, którzy: 

  • posiadają obywatelstwo polskie,
  • dla studentów I roku - uzyskali w procesie rekrutacji liczbę punktów większą niż P = Min + (Max-Min) x 60%, gdzie Min - liczba punktów, od której przyjmowano kandydatów, Max - najwyższa liczba punktów uzyskana przez kandydata (dla Wydziału Fizyki: Min = 132, Max = 218),
  • dla studentów kolejnych lat – wykażą się średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (średnia ważona) za ostatni rok, nie niższą niż 4,25,
  • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i spełniają warunki do otrzymania stypendium socjalnego,
  • posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej znajdującej się w miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców

Stypendia mogą być wypłacane comiesięcznie przez 10 miesięcy lub wypłacone z góry za dany semestr lub rok. 

Wnioski należy składać do dnia 29 listopada 2019 r. w Biurze Spraw Studenckich, pok. 210 Gmach Biurowy (ul. Noakowskiego 18/20) w godz. 10:00 - 14:00. 

Wszystkie informacje dostępne są pod nr telefonu (22) 234 65 30

Formularz wniosku jest dostępny na stronie: www.bss.ca.pw.edu.pl