Logo

Prosimy o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w dniach 14 grudnia – 22 grudnia 2019

WYKONANIE TESTU JEST OBOWIĄZKOWE i stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do egzaminu B2 z wybranego języka obcego.

Szczegółową instrukcję jak wykonać test

znajdziecie na stronie:  www.sjo.pw.edu.pl

Informacje dla studentów rozpoczynających lektoraty

Nazwy kursów z testami:

  • test_ang_fiz
  • test diagnostyczny z języka francuskiego
  • test diagnostyczny z języka niemieckiego
  • test diagnostyczny z języka rosyjskiego