Logo

Prosimy o pilny odbiór Decyzji stypendialnych do dnia 16.12.2019 r. Przypominamy o konieczności odbioru również Decyzji odmownych.

Odbiór Decyzji jest warunkiem umieszczenia osoby na liście do wypłaty świadczeń.