Logo

Zapisy do Laboratorium z przedmiotu Elektronika w Eksperymencie Fizycznym odbędą się w sali 229B w gmachu Fizyki w następujących terminach:


grupa FT-T2 Wtorek   25.02.2020 10:15
grupa Fot-G1 Wtorek  25.02.2020 14:15
grupa FT-T3 Wtorek   25.02.2020 17:15
grupa FT-T1 Środa      26.02.2020 10:15

Zajęcia odbywać się będą w zespołach dwuosobowych, przy czym w Laboratorium (pok.229B) jednocześnie pracować może 5 zespołów. Zajęcia dla poszczególnych grup odbywają się w terminach podanych w rozkładzie zajęć dla Wydziału. Na zajęciach w powyższych terminach należy podać numery indeksów.

Wobec rozpoczęcia zajęć w Laboratorium już w następnym tygodniu, wydawania tematów zadań projektowych i nauczania obsługi sprzętu, obecność studentek i studentów – z całych grup wymienionych powyżej - na spotkaniach/ w podanych terminach jest obowiązkowa.

Leszek Widomski