Logo

Publikujemy wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów Wydziału Fizyki, przyjętych od semestru letniego 2019/2020.

Prosimy o zapoznanie się i zgłaszanie uwag do 16.03.2020.