Logo

W załączeniu przedstawiamy Listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów II stopnia przyjętych od semestru letniego 2019/2020.