Logo

Informujemy, że jest dostępna elektroniczna ankietyzacja zajęć w systemie USOS. Prosimy o wypełnienie ankiet do 15.09.2020.