Logo

Historia Wydziału Fizyki PW

Rozdział 7

Lata sześćdziesiąte

 

Okres początku lat sześćdziesiątych był okresem w którym rola fizyki stawała się znacząca zarówno w dydaktyce wydziałów technicznych jak i badaniach naukowych. Rozumiał to dobrze prof. Szczepan Szczeniowski - kierownik jednej z czterech katedr rozrzuconych po różnych wydziałach uczelni - i głównie dzięki jego staraniom 1 września 1965 roku powstał Międzywydziałowy Instytut Fizyki Politechniki Warszawskiej. Pierwszym jego dyrektorem zostaje profesor Szczeniowski. Tak pisze o nim jeden z najbliższych współpracowników, prof. J. Kociński:

Profesor dr hab. Szczepan Szczeniowski, (26.12.1898 - 18.02.1979) doktoryzował się w 1926 roku w dziedzinie fizyki doświadczalnej na Uniwersytecie Warszawskim, pod kierunkiem prof. Stefana Pieńkowskiego. Habilitował się w 1930 roku w dziedzinie fizyki teoretycznej również na Uniwersytecie Warszawskim. Profesor fizyki kolejno na uniwersytetach: im. Jana Kazimierza we Lwowie, im. Stefana Batorego w Wilnie, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Politechnice Warszawskiej. Twórca polskiej szkoły naukowej w dziedzinie ferromagnetyzmu. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Doktor honoris causa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przez szereg lat był przewodniczącym zespołu kierującego badaniami naukowymi w dziedzinie ferromagnetyzmu w krajach wschodniej Europy. Promotor czterdziestu trzech doktorów z dziedzin: fizyka ciała stałego, analiza strukturalna i optyka. Jeszcze za jego życia siedmiu spośród nich habilitowało się, a sześciu uzyskało tytuł naukowy profesora fizyki. Recenzował ponad dwieście sześćdziesiąt rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Autor sześciotomowego podręcznika akademickiego "Fizyka doświadczalna", który służył większości fizyków polskich powojennej generacji i rzeszy studentów politechnik. W latach 1937-1939 naczelny redaktor czasopisma "Acta Physica Polonica". W roku 1949 zainicjował czasopismo "Postępy Fizyki", którego był pierwszym redaktorem. Organizator i od 1965 roku pierwszy dyrektor Instytutu Fizyki Politechniki Warszawskiej. Uczony o wszechstronnych zainteresowaniach, obejmujących wraz z fizyką historię, literaturę i w ogólności różnorodne aspekty kultury, w której pierwsze miejsce przyznawał naukom ścisłym. Zawsze znajdował czas dla każdego, kto prosił go o radę lub pomoc. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

 

WSTECZ   DALEJ