Logo

Prosimy o pilny odbiór Decyzji stypendialnych do dnia 16.12.2019 r. Przypominamy o konieczności odbioru również Decyzji odmownych. Odbiór Decyzji jest warunkiem umieszczenia osoby na liście do wypłaty świadczeń.
W dniach 10.12-20.12.2019 będzie otwarty e-kurs "Przysposobienie biblioteczne". Jest to ostatni termin poprawkowy w tym semestrze. Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2
Przypominamy o konieczności wniesienia opłat za powtarzane przedmioty w semestrze zimowym 2019/2020.
Studenci 5 semestru kierunek Fizyka Techniczna - i5 grudnia 2019, godz. 11:45 - 12:00 w sali 208 GG odbędzie się pierwsze spotkanie dotyczące wyboru specjalności – Fizyka Medyczna.
W załączeniu Dezyzja Rektora nr 243/2019 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.
Rozstrzygnięcie konkursów na stypendium naukowe i stanowisko typu post-doc w projekcie Sonata Bis "Badanie materii kwarkowo-gluonowej z wykorzystaniem korelacji kwarków ciężkich" W wyniku konkursu na stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie Sonata Bis 8 nr 2018/30/E/ST2/00089 pt. "Badanie materii kwarkowo-gluonowej z wykorzystaniem korelacji kwarków ciężkich", stypendium zostało przyznane pani Priyanka…
UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2019 r. ustanawiająca rok 2020 Rokiem Fizyki
Studium Języków Obcych prosi studentów 1. semestru o wykonanie obowiązkowego testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w dniach 14 – 22 grudnia 2019. Szczegóły w załączniku.
Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza do udziału w zbliżających się wydarzeniach: