Logo

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3244 zł. https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-wysokosci-przecietnego-dochodu-z-pracy-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolnych-z-1-ha-przeliczeniowego-w-2019-roku,278,7.html
Uprzejmie informujemy, że na stronie Biura Spraw Studenckich dostępny jest Regulamin Pomocy Materialnej. Prosimy osoby zainteresowane o zapoznanie się z dokumentem.Tryb składania wniosków oraz kryteria przyznawania stypendiów Rektora - wkrótce. https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego
Zapisy na przedmioty obieralne zostały przedłużone do 30.09.2020r. Następujące przedmioty obieralne nie zostaną uruchomione w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021: Kryptografia i bezpieczeństwo informacji dla fizyków, Wnioskowanie bayesowskie, Zastosowanie pakietu R w statystyce medycznej, Mathematica jako narzędzie badawcze, Metody Monte Carlo w radiacyjnej fizyce medycznej, Podstawy Systemów Wbudowanych, The Advanced…
Informujemy, że nie ma już obowiązku dołączania płyty CD z nagraną pracą dyplomową do dokumentów związanych z dyplomowaniem. Pozostaje obowiązek wczytania pracy do systemu APD.
Wśród projektów finansowanych w ramach 11. edycji programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju znalazł się projekt Opracowanie technologii produkcji wielofunkcyjnych nanokompozytów polimerowych do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym kierowany przez dr inż. Annę Łapińską z naszego wydziału. Serdecznie gratulujemy!!!
W pracy Homophily Based on Few Attributes Can Impede Structural Balance zaproponowano model agentowy z oddziaływaniami dwu- i trójciałowymi łączący dwie ważne teorie z nauk społecznych: teorię równowagi strukturalnej oraz teorię homofilii (tzn. podobne osoby mają tendencję do tworzenia pozytywnych połączeń).
od 1 pażdziernika 2020 kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne na rok akademicki 2020/2021 wynosi 1050,00. Termin składania wniosków upływa z dniem 16 października 2020. W załączeniu pismo Rektora Uczelni. Do dnia 22.09. nie ma jeszcze opublikowanego Regulaminu przyznawania pomocy materialnej na…
Dziekan i Rada Wydziału uprzejmie zapraszają na Inaugurację Roku Akademickiego 2020/2021 w dniu 1 października 2020 roku o godz. 14:00 w Audytorium Fizyki Politechniki Warszawskiej oraz on-line.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów na objęcie stanowiska doktoranta – stypendysty w ramach projektu badawczego NCN OPUS pt. „Optyczny terahercowy układ typu MIMO - algorytmy generacji i badanie funkcjonowania kompaktowych struktur dyfrakcyjnych i hybrydowych” kierowanym przez dr inż. Agnieszkę Siemion
Mając na uwadze stanowisko władz Rektorskich oraz wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, władze Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej podjęły decyzję, że rozpoczynając od 01 października 2020 r. zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków Fizyka Techniczna i Fotonika będą się odbywały w następujący sposób: