Logo

Na terenie Politechniki Warszawskiej pojawiło się 12 nowych defibrylatorów, zakupionych w ramach Budżetu Partycypacyjnego PW. Nowoczesny sprzęt będzie służył pracownikom uczelni, studentom i okolicznym mieszkańcom.
Tegorocznymi laureatami nagrody Nobla z dziedziny chemii zostali John Goodenough, Stanley Whittingham i Akira Yoshino. Naukowe losy dwóch z nich krzyżowały się z losami kilku naukowców z Politechniki Warszawskiej.
Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów pierwszego roku odbędzie się: Dla kierunku Fizyka Techniczna 11 października 2019 (piątek) godz. 16:00, sala 437 w Gmachu Głównym. Dla kierunku Fotonika 18 października 2019 (piątek ) godz. 16:00, sala 437 w Gmachu Głównym. Obecność obowiązkowa
W dniu 10.10.2019 godziny dyżuru Pani Prodziekan ds. Nauczania dr hab. inż. Katarzyny Rutkowskiej, prof. uczelni, zostały przesunięte na 12:30 - 14:00.
Wydziałowa Rada Samorządu zaprasza wszystkich studentów pierwszego roku na obowiązkowe szkolenie z praw i obowiązków studenta, które odbędzie się w czwartek (10.10.2019), o godzinie 16:15, w Audytorium Fizyki.
Studenci i doktoranci zainteresowani pomocą materialną w roku akademickim 2019/2020 mogą składać w Dziekanacie wnioski stypendialne w terminie - do 22 października 2019. Osoby, które nie złożą wniosków o stypendium socjalne, zapomogę lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w pierwszym terminie, tj. do 22.10.2019, mogą to zrobić w trakcie roku…
Promieniowanie synchrotronowe-teoria źródła i zastosowania - pierwsze zajęcia 19 listopada 2019.
W dniu 17 października 2019 roku o godzinie 12:15 w sali nr 111, Gmach Fizyki Politechniki Warszawskie, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej: Mgr. inż. Przemysław Michalski
Pierwsze zajęcia z przedmiotu: „Wstęp do Fizyki Jądrowej” - ćwiczenia: Grupa S1: piątek, 4 października, godz. 12:30 - 14:00, sala 308A GG.Grupa S2: wtorek, 8 października, godz. 16:15 - 17:45, sala 437 GG.Grupa S3: piątek, 11 października, godz. 12:30 - 14:00, sala 308A GG. Zajęcia są realizowane co 2 tygodnie.…