Logo

Historia Wydziału Fizyki PW Jubileuszowa monografia pod red. prof. Jerzego Garbarczyka pt. "Fizyka na Politechnice Warszawskiej: od Zakładów i Katedr przez Instytut do Wydziału" wydana w 2015 roku Warszawa 2005Projekt okładki i opracowanie graficzne książkiDanuta Czudek-Puchalska© Copyright by Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005Utwór w całości ani we fragmentach nie…
Wydział: Władze Wydziału Sekretariat Dziekanat Dział ekonomiczno-finansowy Historia Wydziału Fizyki Lokalizacja Wydziału Plan Gmachu Fizyki Aula Gmachu Fizyki Wirtualny spacer Administracja Biblioteka Galeria