Logo

dziekanat

dziekanat (41)

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów pierwszego roku odbędzie się: Dla kierunku Fizyka Techniczna 11 października 2019 (piątek) godz. 16:00, sala 437 w Gmachu Głównym. Dla kierunku Fotonika 18 października 2019 (piątek ) godz. 16:00, sala 437 w Gmachu Głównym. Obecność obowiązkowa
W dniu 10.10.2019 godziny dyżuru Pani Prodziekan ds. Nauczania dr hab. inż. Katarzyny Rutkowskiej, prof. uczelni, zostały przesunięte na 12:30 - 14:00.
Wydziałowa Rada Samorządu zaprasza wszystkich studentów pierwszego roku na obowiązkowe szkolenie z praw i obowiązków studenta, które odbędzie się w czwartek (10.10.2019), o godzinie 16:15, w Audytorium Fizyki.
Studenci i doktoranci zainteresowani pomocą materialną w roku akademickim 2019/2020 mogą składać w Dziekanacie wnioski stypendialne w terminie - do 22 października 2019. Osoby, które nie złożą wniosków o stypendium socjalne, zapomogę lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w pierwszym terminie, tj. do 22.10.2019, mogą to zrobić w trakcie roku…
Promieniowanie synchrotronowe-teoria źródła i zastosowania - pierwsze zajęcia 19 listopada 2019.
Pierwsze zajęcia z przedmiotu: „Wstęp do Fizyki Jądrowej” - ćwiczenia: Grupa S1: piątek, 4 października, godz. 12:30 - 14:00, sala 308A GG.Grupa S2: wtorek, 8 października, godz. 16:15 - 17:45, sala 437 GG.Grupa S3: piątek, 11 października, godz. 12:30 - 14:00, sala 308A GG. Zajęcia są realizowane co 2 tygodnie.…
Komunikacja interpersonalna- dr Adriana Bartnik - wtorek 8-10 113 GF Sztuka myślenia i uczenia się- dr Olena Yaskorska- Shah - wtorek 8-10 437 GG Multimedialna historia nauki i techniki- dr hab. Marek Jakubiak, profesor uczelni - czwartek 14-16 437 GG Jak dyskutować, przekonywać, przemawiać- prof. dr hab. Andrzej Biłat -…
Zgodnie z informacją z Biura Spraw Studenckich z dnia 01.10.2019 nastąpiła zmiana w trybie składania wniosków: wszyscy studenci, którzy będą chcieli ubiegać się o stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020, powinni przekazać wnioski w wersji papierowej do Dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 09.10.2019. Szczegółowe informacje dotyczące zasad…
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 oraz art. 75 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668. z późn. zm.) uchwala się,co następuje: § 1 1. Uchwala się Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej, stanowiący załącznik…