Logo

dziekanat

dziekanat (41)

Prosimy o pilny odbiór Decyzji stypendialnych do dnia 16.12.2019 r. Przypominamy o konieczności odbioru również Decyzji odmownych. Odbiór Decyzji jest warunkiem umieszczenia osoby na liście do wypłaty świadczeń.
W dniach 10.12-20.12.2019 będzie otwarty e-kurs "Przysposobienie biblioteczne". Jest to ostatni termin poprawkowy w tym semestrze. Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2
Przypominamy o konieczności wniesienia opłat za powtarzane przedmioty w semestrze zimowym 2019/2020.
Studenci 5 semestru kierunek Fizyka Techniczna - i5 grudnia 2019, godz. 11:45 - 12:00 w sali 208 GG odbędzie się pierwsze spotkanie dotyczące wyboru specjalności – Fizyka Medyczna.
W załączeniu Dezyzja Rektora nr 243/2019 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.
Studium Języków Obcych prosi studentów 1. semestru o wykonanie obowiązkowego testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w dniach 14 – 22 grudnia 2019. Szczegóły w załączniku.
Ćwiczenia ze „Wstępu do fizyki jądrowej” w piątki, w godz. 12-14 do końca grudnia będą się odbywać w sali 111 GF.dr hab. inż. Hanna Zbroszczyk, prof. uczelni
Prosimy o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w dniach 14 grudnia – 22 grudnia 2019 WYKONANIE TESTU JEST OBOWIĄZKOWE i stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do egzaminu B2 z wybranego języka obcego. Szczegółową instrukcję jak wykonać test znajdziecie na stronie: www.sjo.pw.edu.pl Informacje…
W załączniku przedstawiamy ostateczne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów Wydziału Fizyki.
Studenci Wydziału Fizyki (kierunek Fizyka Techniczna) mogą ubiegać się o stypendium z Fundacji Rodziny Lipińskich. Mogą to być studenci, którzy: posiadają obywatelstwo polskie, dla studentów I roku - uzyskali w procesie rekrutacji liczbę punktów większą niż P = Min + (Max-Min) x 60%, gdzie Min - liczba punktów, od której…