Logo

Dziekani Wydziału Fizyki zapraszają na spotkanie doktorantów pierwszego roku studiów. W spotkaniu weźmie udział również prof. Garbarczyk - kierownik studiów doktoranckich. Spotkanie odbędzie się w czwartek 2 listopada o godzinie 14.15 w sali 111 GF. Na spotkaniu poruszone zostaną kwestie istotne dla nowo przyjętych doktorantów i z tego względu gorąco …
Staże studentów Fizyki I-go i II-go stopnia u Pracodawców Wysyłanie studentów na staże Wspieranie pracodawcy w przygotowaniu programu staży Promocja propozycji staży wśród studentów Wspieranie w realizacji staży Kontynuacja i rozwój już istniejącej współpracy Realizacja prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) we współpracy z Pracodawcami Realizacja studiów doktoranckich (III-go stopnia) we…
Przy Wydziale Fizyki działa Rada Pracodawców, która została powołana Decyzją Dziekana Wydziału Fizyki PW nr 1 z dnia 13-go stycznia 2015 r. W skład Rady wchodzą przedstawiciele Pracodawców oraz członkowie kadry akademickiej Wydziału. Skład Rady jest powoływany na czas trwania kadencji władz Wydziału. Przedstawiciel Pracodawcy dołącza do Rady poprzez zaakceptowanie…
Informacje dla Pracodawców na temat: co to są praktyki studenckie i z czym wiążą się dla pracodawcy co pracodawca musi przygotować/powinien mieć, żeby przyjąć naszych studentów na praktyki czego spodziewamy się po pracodawcy w czasie trwania praktyki czego oczekujemy od pracodawcy po zakończeniu praktyki jakie korzyści odniesie pracodawca z przyjęcia…
Spotkanie organizacyjne do przedmiotu "Przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych" dla nowoprzyjętych doktorantów oraz przyjętych w lutym odbędzie się 24 października o g. 10:00 w sali 128 GF. Proszę zarezerwować sobie około 3h. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa!
Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej ma podpisane umowy patronackie z następującymi szkołami: 1. II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce 2. I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie 3. X LO im. Królowej Jadwigi w Warszawie 4. XIII LO im. ze Szczecina 5. LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego w…
Wydawnictwo Elsevier, Biblioteka Główna PW oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW zapraszają na seminarium pt.: "Jak napisać dobry artykuł naukowy" Seminarium dedykowane jest pracownikom naukowym i doktorantom. Celem seminarium jest przybliżenie kluczowych etapów pisania artykułów naukowych. Spotkanie odbędzie się 16 października br. w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i…
Przedmioty humanistyczne będą się odbywały w następujących salach: - dla studentów 1 sem. studiów I stopnia (wtorek, godz. 8-10): Komunikacja interpersonalna - dr Andrzej Wróbel – s. 113 GF Etyka w życiu publicznym - prof. nzw. dr hab. Marek Maciejczak – s. 308A GG Sztuka myślenia i uczenia się –…
Tematy prac magisterskich Tematy prac dyplomowych magisterskich na studiach II stopnia na rok akademicki 2018/2019 Tematy prac dyplomowych magisterskich na studiach II stopnia na rok akademicki 2017/2018 Lista tematów prac dyplomowych dla kierunku Fizyka Techniczna zgłoszonych przez pracowników PW Lista tematów prac dyplomowych dla kierunku Fizyka Techniczna zgłoszonych spoza PW…
Doktoranci przyjęci w lutym na podstawie nowych kryteriów przyznawania stypendiów mają obowiązek złożyć we wrześniu sprawozdanie z działalności naukowej w czasie studiów magisterskich. Dla doktorantów przyjętych w lutym oraz w bieżącej akcji rekrutacyjnej zostanie stworzona wspólna lista rankingowa. Oprócz sprawozdania należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium podstawowego, projakościowego oraz naukowego…