Logo

Informujemy, że zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim odbędą się drogą elektroniczną. Studenci dokonują wyboru zajęć w terminie: 10.02-14.02.2020 według harmonogramu zamieszczonego poniżej. Student musi wybrać dzień i godzinę zajęć zgodnie z planem swojego Wydziału.
2 marca 2020 (poniedziałek), w Politechnice Wrocławskiej odbędą się jednodniowe warsztaty „ELI Day”. Są one poświęcone informowaniu i popularyzowaniu wśród polskich studentów, doktorantów i naukowców idei europejskiego projektu ELI (Extreme Light Infrastructure), realizowanego w Czechach, na Węgrzech i w Rumunii. Przedstawiciele ELI, będą prezentować perspektywy pracy i współpracy z ośrodkami…
Nazwa jednostki: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki – WarszawaNazwa stanowiska: doktorant stypendysta (1 etat)Wymagania: 1) ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;2) bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;3) profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Fizyki Jądrowej;4) znajomość fizyki zderzeń ciężkich jonów;5) znajomość zagadnień związanych z…
W pięknej Auli Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75) w dn. 25 stycznia 2020 r. odbędzie się Bal Karnawałowy, inaugurujący uroczystości 100lecia powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Rok Fizyki w Polsce.
C1 Exam in Academic English for students of English-medium courses in the winter semester 2019/2020
Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020
Rozstrzygnięcie konkursów na stypendium naukowe i stanowisko typu post-doc w projekcie Sonata Bis "Badanie materii kwarkowo-gluonowej z wykorzystaniem korelacji kwarków ciężkich" W wyniku konkursu na stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie Sonata Bis 8 nr 2018/30/E/ST2/00089 pt. "Badanie materii kwarkowo-gluonowej z wykorzystaniem korelacji kwarków ciężkich", stypendium zostało przyznane pani Priyanka…
UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2019 r. ustanawiająca rok 2020 Rokiem Fizyki