Logo

SYMPOZJUM DOKTORANCKIE 25/26 czerwca 2019 Przedmiotem Sympozjum będą osiągnięcia doktorantów w roku akademickim 2018/19.
W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza konkurs nr CWM/PROM PW/2019/2 dla doktorantów poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze (9 przyjazdów, 3 wyjazdy).
Zapraszamy do udziału w projekcie europejskim H2020 RENOIR (Reverse Engineering of Social Information Processing, renoirproject.eu). Udział w projekcie pozwala na odbycie stażu od 1 do 4 miesięcy w terminie 1 czerwca - 31 grudnia 2019 roku w następujących ośrodkach zagranicznych:
Gratulujemy naszym kolegom: K. Żerańska-Chudek, A. Łapińska, A. Wróblewska, J. Judek, A. Dużyńska, M. Pawłowski, A. M. Witowski, M. Zdrojek zauważenia artykułu "Study of the absorption coefficient of graphene-polymer composites" przez Scientific Reports
To już dziesiąta, jubileuszowa edycja Obozu Naukowego Politechniki Warszawskiej. Tegoroczny obóz naukowo-rekreacyjny dla młodzieży odbędzie się w Pięknej Górze koło Giżycka w pięciu terminach między 20 lipca a 19 sierpnia 2019 r. 
Wydział Fizyki PW Kierunek Fotonika Zgłoszenia tematów prac dyplomowych inżynierskich(semestr dyplomowy — zimowy 2019/2020) Rada Wydziału2019-02-21 Lp. Tytuł prom. Imię promotora Nazwisko promotora Temat Specjalność Drugi opiekun 1 dr inż. Daniel Budaszewski Stanowisko laboratoryjne do pomiaru parametrów fizykochemicznych ferroelektrycznych ciekłych kryształów Laboratory setup for measurement of physico-chemical parameters of ferroelectric…
Wydział Fizyki PW Kierunek Fizyka Techniczna Zgłoszenia tematów prac dyplomowych inżynierskich(semestr dyplomowy — zimowy 2019/2020) Rada Wydziału2019-02-21 Lp. Tytuł prom. Imię promotora Nazwisko promotora Temat Specjalność Drugi opiekun 1 mgr inż. Dariusz Aksamit Weryfikacja dozymetryczna planu leczenia na fantomie wykonanym techniką druku 3DDosimetry verification of the treatment plan on a…
Tematy prac inżynierskich 2020 Zgłoszenia tematów prac dyplomowych inżynierskich [pdf] Formularz deklaracji wyboru [doc] Zgłoszenia tematów prac dyplomowych zawierające opis pracy i sformułowanie problemu inżynierskiego z zakresu fizyki technicznej, którego rozwiązanie ma opracować dyplomant, są do wglądu po kliknięciu tytuł w języku polskim. Zgłoszenia tematów prac dyplomowych inżynierskich [pdf] Formularz…
W załączonych dokumentach przedstawiony został podział na nowe grupy z języka angielskiego oraz ważna informacja dla semestru 4 w związku z rozwiązaniem grupy mgr Agnieszki Pisarek - w załączniku procedura znalezienia nowej grupy.
Od kilku dni obowiązuje nas nowa lista mailingowa, na którą przesyłane będą wszystkie informacje dla Doktorantów. Zostały dodane do niej oficjalne (według rozporządzenia Rektora) maile "numerowe". Proszę o korzystanie z nich (mimo ewentualnej niechęci). Inaczej nie jesteśmy w stanie się komunikować. Już pierwsze ważne informacje dotyczące rozliczeń dydaktyki znajdziecie na…