Logo

Akty prawne Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym (zawiera wyszczególnione nowelizacje do 2013 r.) Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (14 marca 2003 r., Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Rozporządzenie MNiSW ws. studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki…
Rekrutacja na studia doktoranckie na Wydziale Fizyki PW odbywa się dwa razy do roku. Czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk fizycznych prowadzone są na Wydziale Fizyki PW w zakresie: fizyki ciała stałego, optyki, fizyki jądrowej,fizyki układów złożonych. O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów lub…
Stypendia dla doktorantów Wniosek o przyznanie stypendium dla doktorantów może złożyć każdy uczestnik studiów doktoranckich. Wysokość przyznanego stypendium zależy od wyników uzyskanych w czasie studiów magisterskich (dotyczy nowo przyjętych doktorantów) lub postępów w przygotowaniu pracy doktorskiej. Na podstawie złożonych sprawozdań oraz dokumentów (dostępnych niżej) tworzone są listy rankingowe. Najlepsi doktoranci…
 W adresach *=pw.edu.pl Imię Nazwisko Promotor lub opiekun Adres e-mail Uwagi Otwarcie przewodu ROK I Wojciech Bryliński Katarzyna Grebieszkow, dr hab. wojciech.brylinski.dokt@* Justyna Cybowska Katarzyna Grebieszkow, dr hab. justyna.cybowska.dokt@* Agata Jarocka Marek Wasiucionek, prof. dr hab. / Tomasz Pietrzak, dr inż. agata.jarocka.dokt@* Wojciech Kubiński Katarzyna Grebieszkow, dr hab. wojciech.kubinski.dokt@* Maciej…
 Optyka Fourierowska Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk Wydział: Wydział Fizyki Kierunek: Fotonika Semestr(y): 6 Punkty ECTS: 3 Kod przedmiotu: Wykłady: 2 h Ćwiczenia: 1 h Laboratoria: 0 h Forma zaliczenia: Egzamin pisemny lub ustny Przedmioty poprzedzające: Podstawy optyki Opis przedmiotu: Zapoznanie z następującymi zagadnieniami optycznymi: metoda prowadzenia promieni (metoda…
Rozrywka Studenci PW zwykli bawić się w jednym z 4 klubów-pubów: „Remont”, „Medyk”, „Ferment” i „Student”. Są tam akceptowane zniżki na piwo z gazetki „Remonciak” jak również kupony z politechnicznych Kalendarzy Akademickich. Można się tam bawić na różne sposoby, z reguły zależnie od dnia i godziny. Czasem są piwne dni,…
Organizacje studenckie Na współczesnym rynku pracy samo ukończenie studiów wcale nie musi oznaczać znalezienia dobrej pracy. Od absolwentów wymaga się doświadczenia, które niełatwo jest zdobyć. Jedną z możliwości zdobycia niezbędnego doświadczenia daje członkostwo w jednej z wielu działających na Politechnice Warszawskiej organizacji studenckiej. Jedną z największych na Politechnice jest stowarzyszenie…
Sport Jak wygląda sprawa W-F na studiach? Przez pierwsze dwa lata każdy student musi uczęszczać na zajęcia W-F. Do wyboru jest mnóstwo dyscyplin (SWFiS). Jest kilka sportów, które można uprawiać za darmo, takich jak siatkówka czy pływanie. Zaliczyć W-F można też w trochę mniej konwencjonalny sposób, na przykład wyjazdem czy…
Kultura Juwenalia to coroczne wydarzenie łączące studentów wszystkich wydziałów (bo każda uczelnia ma swoje) zaczyna się zawsze od Parady Studentów, czyli przemarszu zorganizowanej grupy śpiewających, przebranych w dziwaczne stroje studentów od starego miasta na Syrenkę. Tam następuje dalsza część imprezy czyli koncerty, piwo i zabawa do późna! Dla kontrastu, w…
Co interesuje świeżych studentów, dopiero co wyrwanych spod opiekuńczych skrzydeł rodziców, to bez wątpienia wszelkie miejsca rozrywki : kawiarnie na spotkania ze znajomymi, kluby pozwalające rozerwać się wieczorami, kina, muzea oraz teatry na niedzielne popołudnia, czyli czego dusza zapragnie. Istnieje również wiele stowarzyszeń, zrzeszających ludzi dzielących te same pasje, by…