Logo

Zajęcia dla szkół Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej posiada ofertę dla szkół. Do najważniejszych tego typu przedsięwzięć należą: Laboratoria z fizyki - w trakcie których możesz wykonać doświadczenia, które dla nauki stały się przełomowymi. Zajęcia odbywają się w Centralnym Laboratorium Fizyki Politechniki Warszawskiej - odwiedzając nas tam, dorównasz studentom naszej uczelni,…
Kolejnym źródłem Twojej wiedzy może być portal polibuda.info. Panuje tam sympatyczna, luźna atmosfera, głównie dzięki temu, że jest on tworzony przez studentów dla studentów... oraz przyszłych studentów! Dzięki niemu dowiesz się, co dzieje się w świecie PW (a uwierz, że dzieje się dużo!) - zarówno w kulturze, jak i w…
Drzwi Otwarte na Wydziale Fizyki 2019r Zapraszamy do zwiedzania Wydziału Fizyki tylko 6 kwietnia od godziny 9:00 do 14:00. Uczniów ostatnich i przedostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy na spotkanie z Dziekanem Wydziału Fizyki, na którym w przystępny sposób przekazane zostaną informacje na temat warunków rekrutacji na studia I stopnia, studiowania,…
Co robić w wolnym czasie? Politechnika Warszawska dba nie tylko o rozwój intelektualny, ale również kulturalny swoich podopiecznych. Od pierwszego roku studiów każdy student musi zaliczyć przedmiot humanistyczny. Każdy student może też rozwijać swoje pasje kulturalne, sportowe i organizacyjne w wolnym czasie kiedy nie musi przebywać na zajęciach.
Gdzie mieszkać w czasie studiów? Domy studenckie podobnie jak cały kampus Politechniki Warszawskiej usytuowane są w samym centrum Warszawy tuż przy linii metra i dużym węźle komunikacyjnym noszącym nazwę naszej uczelni. Dostanie się w każdy punkt miasta jest stąd łatwe. Również koszt jazdy autobusem czy tramwajem nie jest wysoki. Szczególnie…
Jak nas poznać? Co roku organizujemy Drzwi Otwarte. Dwa dni w marcu staramy się zamienić w festiwal ciekawości świata. Nasze laboratoria naukowe i dydaktyczne zapraszają Cię do siebie. Zobaczysz dynamicznie zmieniające się hologramy, fizykę badania EKG, najnowocześniejsze układy elektroniczne, które sam zbudujesz podczas studiów oraz laboratorium fizyki w którym zajęcia…
Paweł Kuklik Moja ścieżka jest przykładem interdyscyplinarności fizyki nauczanej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Historia zaczęła się od wykładu Podstaw Fizyki na pierwszym roku a skończyła na pracy w grupie kliniczno-badawczej zajmującej się leczeniem arytmii serca w Adelajdzie w Australii. Moja praca polega na prowadzeniu badań nad mechanizmami migotania przedsionków…
Wyjazdy zagraniczne Fizyka Techniczna należy do tych kierunków kształcenia, których studenci najczęściej wyjeżdżają za granicę w ramach współpracy z innymi uczelniami i instytutami badawczymi. Jest to rezultatem szerokich kontaktów naukowych pracowników Wydziału oraz uczestnictwa w europejskich programach współpracy międzynarodowej SOCRATES/ERASMUS. W ostatnich latach wielu studentów fizyki technicznej odbywa część swoich…
Zatrudnienie Absolwenci wyższych uczelni technicznych, którzy ukończą studia za kilka lat muszą być przygotowani na trudne do przewidzenia wyzwania stawiane przez lawinowo rozwijającą się naukę i technikę. Jeśli ukończysz studia na Wydziale Fizyki PW, z pewnością będziesz w stanie im sprostać – gdyż fizyka, jak żadna inna nauka, pozwala nauczyć…
Profil absolwenta Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej zapewni Ci gruntowne i wszechstronne wykształcenie zarówno na kierunku Fizyka Techniczna, jak i na kierunku Fotonika. Kończąc studia na naszym Wydziale z pewnością uda Ci się znaleźć swoje miejsce w szybko zmieniającym się świecie - gdyż studiując u nas zdobędziesz wiedzę ze wszystkich dziedzin,…