Logo

Informujemy, że zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim odbędą się drogą elektroniczną. Studenci dokonują wyboru zajęć w terminie: 10.02-14.02.2020 według harmonogramu zamieszczonego poniżej. Student musi wybrać dzień i godzinę zajęć zgodnie z planem swojego Wydziału.
2 marca 2020 (poniedziałek), w Politechnice Wrocławskiej odbędą się jednodniowe warsztaty „ELI Day”. Są one poświęcone informowaniu i popularyzowaniu wśród polskich studentów, doktorantów i naukowców idei europejskiego projektu ELI (Extreme Light Infrastructure), realizowanego w Czechach, na Węgrzech i w Rumunii. Przedstawiciele ELI, będą prezentować perspektywy pracy i współpracy z ośrodkami…
Przypominamy, że studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2019/2020 i zainteresowani pomocą materialną, mogą składać w Dziekanacie wnioski (wypełnione komputerowo) o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora do 06.03.2020. Średnią ocen ważoną do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za…
Studentów 5 semestru kierunku Fizyka Techniczna I stopień zapraszamy do Dziekanatu w celu podpisania deklaracji wyboru specjalności.
Przewidywane terminy egzaminów dyplomowych na studiach I stopnia dla kierunku Fizyka Techniczna specjalność – Fizyka komputerowa: 06.02.2020 12.02.2020
W dniach 28.01.2020 i 30.01.2020 dyżur Pani Prodziekan ds. Nauczania dr hab. inż. Katarzyny Rutkowskiej, prof. uczelni, został odwołany.
Studenci 5 -go semestru - Fizyka Techniczna - studia inżynierskie: informujemy, że w systemie USOSweb w zakładce: Rejestracje- Koszyk, pojawiły się wyniki zapisów na specjalności.
Nazwa jednostki: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki – WarszawaNazwa stanowiska: doktorant stypendysta (1 etat)Wymagania: 1) ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;2) bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;3) profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Fizyki Jądrowej;4) znajomość fizyki zderzeń ciężkich jonów;5) znajomość zagadnień związanych z…