Logo

Wszystkie osoby, które składały podania z prośba o rejestrację warunkową lub przedłużenie studiów zobowiązane są do podpisania informacji o decyzji Pani Prodziekan ds. Nauczania.
Osoby przyjęte na studia pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020 zapraszamy na obowiązkową uroczystą Inaugurację w dniu 01.10.2019, godz. 14:00 do Audytorium, podczas której będą wręczone indeksy. Jednocześnie informujemy, że od godziny 10:00 w Dziekanacie istnieje możliwość wcześniejszego odbioru legitymacji studenckiej i podpisanie Ślubowania akademickiego. Odbiór wymienionych dokumentów będzie możliwy…
Osoby przyjęte na studia II stopnia od semestru zimowego 2019/2020 proszone są o pilny odbiór potwierdzenia przyjęcia na studia i skierowania na badania lekarskie. Ponadto, wszystkie osoby przyjęte na studia II stopnia zobowiązane są do niezwłocznego podpisania Ślubowania akademickiego, najpóźniej do dnia 01.10.2019.
Harmonogram szkoleń z Przysposobienia bibliotecznego online dla poszczególnych wydziałów: Jednostka Termin Klucz Wydział Architektury 04.10 - 09.10 PB_Tura_I Wydział Fizyki 04.10 - 09.10 PB_Tura_I Wydział Geodezji i Kartografii 04.10 - 09.10 PB_Tura_I Wydział Administracji i Nauk Społecznych 04.10 - 09.10 PB_Tura_I Wydział Chemiczny 07.10 - 12.10 PB_Tura_II Wydział Mechaniczny Energetyki…
Zajęcia organizacyjne Seminarium Magisterskiego dla specjalności Fizyka Medyczna i Fizyka i Technika Jądrowa odbędzie się 2.10 o godzinie 10:15 w sali 111. Obecność na tych zajęciach jest obowiązkowa – będą ustalane terminy referatów.
Ruszyły zapisy na zajęcia Wychowania fizyczne na semestr zimowy 2019/2020, informacja znajduje się na stronie Studium Wychowania Fizycznego: https://www.swfis.pw.edu.pl/Aktualnosci/Zapisy-na-zajecia-wychowania-fizycznego2
Decyzja o okresie na jaki będzie przyznawane stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020
Wszyscy studenci, którzy będą chcieli ubiegać się o stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020, powinni przekazać wnioski w formacie pdf, podpisane podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do 11.10.2019 do Biura Spraw Studenckich PW do p. Ewy Rewedy-Muranyi. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania i dokumentowania stypendium Ministra za…
Na podstawie art. 87 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w porozumieniu z Samorządem Studentów PW oraz Radą Doktorantów PW, Rektor ustalił od 1 października 2019, kwotę dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego w wysokości wynosi…
Fizyka semestr zimowy 2019/20 Uwaga: Pierwsze zajęcia odbędą się 11.10.19 Grupa Semestr Lektor poprzedni Obecny lektor Moduł-poziom Dzień godziny zajęć Sale GRUPA 1. Fizyka/Mini sem. 3 mgr Dorota Chromińska mgr Ewa Drowanowska mgr Anna Krysińska M12/13 Poniedziałek 8.30-10.00 Piątek 8.30-10.00 317 Gmach MINI GRUPA 2. Fizyka/Mini sem. 3 mgr inż.…