Logo

Postdoctoral Research Associate position in Experimental Heavy-Ion Physics within the STAR experiment Postdoctoral Research Associate position in the field of Experimental Heavy-Ion Physics within the ALICE experiment PhD student position in Experimental Heavy-Ion Physics within the STAR experiment
Pracownicy naszego wydziału - dr hab. Piotr Lesiak, mgr inż. Karolina Bednarska, dr inż. Kamil Orzechowski, dr hab. Michał Makowski, mgr inż. Jan Bolek oraz prof. Tomasz R. Woliński są współautorami pracy opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie ACS Nano.
Egzamin z Fizyki w ekonomii i naukach społecznych u prof. dr hab. inż. Janusza Hołysta, odbędzie się w zmienionej sali - 309 GF, 05.09.19 czwartek g. 11-13.
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o dodatkowym terminie e-kursu "Przysposobienie biblioteczne" dla studentów I roku, który rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019. Kurs jest dostępny w dniach 2-11 września 2019 (włącznie). Szczegółowe informacje na temat logowania się na Platformę Edukacyjną PW można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej PW w aktualnościach http://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2…
Nasz kolega Mgr inż Piotr Górski, doktorant w pracowni Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej został mistrzem świata w rozwiązywaniu zadań szachowy. Gratulujemy. źródło: https://pzszach.pl/2019/08/23/dwa-medale-na-ms-w-solvingu-wilno-2019/
Przepraszamy za zamieszanie - egzamin z przedmiotu Modelowanie Sieci Złożonych odbędzie się w normalnym terminie: 10 września, wtorek, 11-12, sala 437 GG. 
Studentów chcących ubiegać się o przyznanie Stypendium MNiSW za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020, zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat jego przyznawania, kryterów itp. na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020
Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) od 1 października 2019 r. wprowadzona zostanie istotna zmiana przy przyznawaniu stypendium socjalnego. Wszyscy studenci , których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w…
Od dnia 19 sierpnia br. doktorantów obsługuje Dział Obsługi Doktorantów mieszczący się na ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pok. 335 i 338.
Pracownik naszego wydziału - dr inż. Krzysztof Świtkowski jest współautorem pracy opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie Nature Communications. Link do pracy: https://www.nature.com/articles/s41467-019-11114-y