Logo

Uchwały Rady Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej dotyczące programów studiów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów prowadzonych na Wydzialew w zakresie efektów uczenia się: Załącznik nr 1 - Efekty uczenia się dla studiów pierwszego stopnia – profil ogólnoakademicki, na kierunku Fizyka Techniczna Załącznik nr 2 -…
Postdoctoral Research Associate position in Experimental Heavy-Ion Physics within the STAR experiment Postdoctoral Research Associate position in the field of Experimental Heavy-Ion Physics within the ALICE experiment PhD student position in Experimental Heavy-Ion Physics within the STAR experiment
Pracownicy naszego wydziału - dr hab. Piotr Lesiak, mgr inż. Karolina Bednarska, dr inż. Kamil Orzechowski, dr hab. Michał Makowski, mgr inż. Jan Bolek oraz prof. Tomasz R. Woliński są współautorami pracy opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie ACS Nano.
Nasz kolega Mgr inż Piotr Górski, doktorant w pracowni Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej został mistrzem świata w rozwiązywaniu zadań szachowy. Gratulujemy. źródło: https://pzszach.pl/2019/08/23/dwa-medale-na-ms-w-solvingu-wilno-2019/
Przepraszamy za zamieszanie - egzamin z przedmiotu Modelowanie Sieci Złożonych odbędzie się w normalnym terminie: 10 września, wtorek, 11-12, sala 437 GG. 
Od dnia 19 sierpnia br. doktorantów obsługuje Dział Obsługi Doktorantów mieszczący się na ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pok. 335 i 338.
Pracownik naszego wydziału - dr inż. Krzysztof Świtkowski jest współautorem pracy opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie Nature Communications. Link do pracy: https://www.nature.com/articles/s41467-019-11114-y
Tematy prac magisterskich Tematy prac dyplomowych magisterskich na studiach II stopnia na rok akademicki 2019/2020 Lista tematów prac dyplomowych dla kierunku Fizyka Techniczna Lista tematów prac dyplomowych dla kierunku Photonics Studenci studiów magisterskich, kierunki: Fizyka Techniczna i Photonics, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019, proszeni są o składanie w…
Ponad 400 osób reprezentujących 38 krajów całego świata bierze udział w Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków, który do 12 lipca odbywa się na Politechnice Warszawskiej.
Informuję, że w środę 3 lipca, w sali 111 GF odbędzie się ciąg dalszy sympozjumdla doktorantów, którzy nie mogli referować swoich osiągnięć w dniach 25 i 26 czerwca. Początek sympozjum o godz. 10:15.Doktoranci zobowiązani są wygłosić 10-minutowy referat, przedstawić listę ewentualnych publikacji i wystąpień konferencyjnych, odpowiedzieć na ewentualne pytania Komisji…