Logo

W dniu 17 października 2019 roku o godzinie 12:15 w sali nr 111, Gmach Fizyki Politechniki Warszawskie, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej: Mgr. inż. Przemysław Michalski

Tytuł rozprawy:
,,Amorficzne i nanokrystaliczne przewodniki elektronowo-jonowe oparte na szkłach boranowych"

 

Promotor:

Prof. dr hab. Jan Nowiński
(Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

Promotor pomocniczy:

Dr inż. Tomasz Pietrzak
(Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

Recenzenci:

Dr hab. inż. Ryszard Barczyński, prof. nadzw. PG
(Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska)

Prof. dr. hab. inż. Janina Molenda
(Wydział Energetyki Wodorowej, Akademia Górniczo-Hutnicza)

 


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Głównej PW, Gmach Główny, PI. Politechniki 1.