Logo

3 oferty pracy w projekcie ALPHORN

Nazwa stanowiska: magistrant - stypendysta/ MSc student
Wymagania:
- student studiów II stopnia
- znajomość fizyki układów złożonych (podstawowe definicje, modele, procesy w/na sieciach)
- podstawowa znajomość statystyki i procesów stochastycznych
- znajomość przynajmniej jednego z podanych języków programowania: C/C++, Java, Python, R
- wcześniejsze doświadczenie w obsłudze danych w świecie rzeczywistym (znajomość metod eksploracji
danych będzie dodatkową umiejętnością).
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- silna motywacja do pracy i chęć realizowania badań naukowych związanych z tematyką projektu
"Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli"
- sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność w pracy, umiejętność pracy w zespole
Opis zadań:
Uczestnictwo w realizacji projektu pod tytułem "Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach
złożonych: od danych do modeli".
Do zadań Kandydata będzie należało m.in. wsparcie w wykonywaniu symulacji numerycznych w Zadaniu 1
Projektu.

Więcej informacji >>

Nazwa stanowiska: doktorant - stypendysta/ PhD student
Wymagania:
- ukończone studia II stopnia z zakresu nauk fizycznych (lub student tuż przed obroną pracy)
- rozpoczęcie prac nad co najmniej jedną publikacją naukową
- znajomość fizyki układów złożonych (podstawowe definicje, modele, procesy w/na sieciach)
- podstawowa znajomość statystyki i procesów stochastycznych
- znajomość przynajmniej jednego z podanych języków programowania: C/C++, Java, Python, R
- wcześniejsze doświadczenie w obsłudze danych w świecie rzeczywistym (znajomość metod eksploracji
danych będzie dodatkową umiejętnością).
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- silna motywacja do pracy i chęć realizowania badań naukowych związanych z tematyką projektu
"Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli"
- sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność w pracy, umiejętność pracy w zespole
Opis zadań:
Uczestnictwo w realizacji projektu pod tytułem "Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach
złożonych: od danych do modeli".
Do zadań Kandydata będzie należało m.in.:
- realizowanie zadań badawczych zgodnie z planem projektu
, w tym budowa modeli agentowych, analiza i
interpretacja danych związanych z przetwarzaniem informacji w układach złożonych, współpraca z
partnerem zagranicznym ETH Zurich, przygotowywanie publikacji i raportów naukowych oraz udział w
konferencjach naukowych.

Więcej informacji >>

Nazwa stanowiska: Post-doc
Wymagania:
- stopień naukowy doktora nauk fizycznych posiadany na dzień rozpoczęcia realizacji zadań
- autorstwo lub współautorstwo co najmniej trzech publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach
naukowych dotyczących wyników obliczeń i analiz nad równowagą strukturalną, jedna z publikacji za co
najmniej 140 pkt MNiSW
- doświadczenie w symulacjach numerycznych (w szczególności modeli agentowych) oraz obliczeniach
analitycznych
- znajomość przynajmniej dwóch z podanych języków programowania: C++, Java, Python, R, julia
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- silna motywacja do pracy i chęć realizowania badań naukowych związanych z tematyką projektu
"Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli"
- sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność w pracy, umiejętność pracy w zespole
- spełnienie warunków określonych w Regulaminie realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów
(
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/zarzadzenia-dyrektora/zarzadzenieDyr-45_2019.pdf)
Opis zadań:
Uczestnictwo w realizacji projektu pod tytułem "Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach
złożonych: od danych do modeli".
Do zadań Kandydata będzie należało m.in.:
- realizowanie zadań badawczych zgodnie z planem projektu
, w tym budowa modeli agentowych, analiza i
interpretacja danych związanych z przetwarzaniem informacji w układach złożonych, współpraca z
partnerem zagranicznym ETH Zurich, przygotowywanie publikacji i raportów naukowych oraz udział w
konferencjach naukowych.

Więcej informacji >>