Logo

Do konkursów stosuje się zarządzenie nr 29/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 26 IV 2012r. wraz z odpowiednimi załącznikami oraz wydziałowe regulaminy obowiązujące na Wydziale Fizyki PW. Wszystkie potrzebne informacje i wzory dokumentów znajdują się na wydziałowej stronie internetowej. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana do dnia 31 maja 2017 r.