Logo

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 sierpnia 2017 roku w wieku 69 lat zmarł PIOTR WOJCIECH KUREK, Pracownik Zakładu Joniki Ciała Stałego, Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 12 sierpnia o godz. 14:00 w Kościele Opatrzności Bożej przy placu Opatrzności Bożej 19 w Bielsku Białej.

Członek Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Dr Kurek uczestniczył w corocznym marszu szlakiem Pierwszej Kadrowej, która zwykle rozpoczyna się uroczystością na Wawelu. Zmarł w drodze na Wawel. Żegnamy z poczuciem wielkiej straty Naukowca, Nauczyciela Akademickiego i Wychowawcę kilku pokoleń studentów Politechniki Warszawskiej.  

Rodzinie Doktora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 Dziekan, Rada Wydziału i cała społeczność akademicka Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej

Wspomnienie:

Dr Piotr Kurek urodził się w Krakowie. Był synem kapitana Armii Krajowej – całym sercem oddanym sprawom kombatantów. Całą młodość i lata szkolne spędził w Bielsku – Białej. Studia na kierunku fizyka rozpoczął na Uniwersytecie Jagiellońskim a dokończył na Uniwersytecie Warszawskim.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na etacie asystenta w Instytucie Fizyki PW. Specjalizował się w zakresie fizyki ciała stałego, a ściślej joniki ciała stałego.

Jego praca d doktorska dotyczyła przewodników jonów tlenu. Ten obszar joniki ciała stałego był też głównym polem zainteresowania dr Piotra Kurka. Współpracował w tym zakresie z instytucjami zagranicznymi, takimi jak Uniwersytet w London (Kanada) i  Uniwersytet Techniczny w Wiedniu (Austria). W obydwu tych uniwersytetach spędził kilka lat na stażach podoktorskich. Jego dużym osiągnięciem było uzyskanie grantu europejskiego i utworzenie na jego bazie pracowni badań sensorów gazów.

Od początku lat dwu-tysięcznych Jego zainteresowania skupiły się głównie na kształceniu.  Został kierownikiem  Laboratorium Fizyki II na Terenie Południowym PW. W czasie wieloletniego kierowania tym laboratorium wykonał wiele prac mających na celu jego rozwój. Dbał nie tylko o rozwój programowy i techniczny laboratorium ale też o to aby jego oferta była atrakcyjna również dla wybitnie zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych