Logo

Staż wakacyjny dla studenta w grupie Teorii Jądra Atomowego na Wydziale Fizyki PW

 

Zawartość: Zakład Fizyki Jądrowej Wydział Fizyki PW ogłasza nabór na stanowisko "Student - Stypendysta", na okres wakacyjny (od 01-07-2018 do 30-09-2018). Zwycięża konkursu będzie brał udział w badaniach naukowych realizowanych w ramach grantu: Badanie turbulencji kwantowej w układzie silnie skorelowanych fermionów finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W trakcie trwania stażu studentowi będzie przysługiwało stypendium naukowe NCN. Szczegóły oferty można znaleźć w poniższym ogłoszeniu.